Pyramid passar vår verksamhet bra och täcker de behov som finns!
Anders Pettersson , VD

Petterssons Smide är ett företag som jobbar med tillverkning, utveckling, försäljning av verktyg och redskap för kraftindustrin som till exempel arbetskorgar , personkorgar, kabelplogar, kabeltrumvagnar och kabeltrumlyftar.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Petterssons Smide AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Petterssons Smide AB

Pyramid passar vår verksamhet bra och täcker de behov som finns!

- Anders Pettersson , VD

Kundens situation och utmaning Petterssons Smide har använt Pyramid sedan ca 15 år tillbaka. Pyramid passar vår verksamhet bra och täcker de behov som finns. Vår lösning I vår verksamhet använder vi främst order/Lager/inköpsmodulerna. Sedan något år tillbaka använder vi även e-faktura Leverantör vilket effektiviserat leverantörsfakturaflödet.

Företagsfakta

Petterssons Smide är ett företag som jobbar med tillverkning, utveckling, försäljning av verktyg och redskap för kraftindustrin som till exempel arbetskorgar , personkorgar, kabelplogar, kabeltrumvagnar och kabeltrumlyftar.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Petterssons Smide AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch