Ett komplett system för hela verksamheten
Christer Bergman , Logistik- & Inköpschef

I över 50 år har Perten Instruments varit en global ledande leverantör av avancerade analysinstrument till livsmedelsindustrin. Omsättning 2017: 417 Mkr. Antal anställda: 64. Perten Instruments levererar till allt från de största företagen till mindre specialiserade verksamheter och forskningsinstitut.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

ELIT Partner AB är Pyramidåterförsäljare åt Perten Instruments. Besök ELIT Partner AB på elitpartner.se.

Perten Instruments

I Pyramid har vi hittat ett komplett system som täcker hela spannet av verksamhetens olika krav och funktioner. Vi använder allt från reskontrafunktioner, tillverkningsorder, kundorder, inköp till redovisning. Fördelarna med att ha allt integrerat i ett och samma system har varit avgörande för oss.

De extra funktioner som ELIT Partner AB har skapat för oss har varit till stor hjälp för att effektivisera våra processer och minimera organisationens manuella handpåläggning i våra logistikflöden. Bl.a. har vi nu ett automatiserat flöde av inköpsorder och leveranser, automatiskt prognosberäkning, dubbel ABC-kalkylering på artiklar m.m.

Företagsfakta

I över 50 år har Perten Instruments varit en global ledande leverantör av avancerade analysinstrument till livsmedelsindustrin. Omsättning 2017: 417 Mkr. Antal anställda: 64. Perten Instruments levererar till allt från de största företagen till mindre specialiserade verksamheter och forskningsinstitut.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

ELIT Partner AB är Pyramidåterförsäljare åt Perten Instruments.
Besök ELIT Partner AB på elitpartner.se.