Pyramids elektroniska fakturahantering förenklar administrationen
Fredrik Natt och Dag , Ekonomiansvarig

Per i Viken Chark AB har anor från 1926, då Elin Persson öppnade den första kött- och mjölkbutiken i Viken. Butiken övertogs 1945 av Per under namnet Ellen Perssons Eftr - och 1955 byggde han "Per i Vikens" första tillverkningslokal. Claes Persson övertog verksamheten 1988 och verksamheten flyttades till Höganäs 2002. Namnet "Per i Viken Chark kom till 2000. Omsättning: ca 36 MSEK. Antal anställda: 18 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Per i Viken Chark AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Per i Viken Chark AB

Per i Viken började använda Pyramid som ett renodlat ekonomisystem men visste att potentialen fanns om bolaget skulle växa och ökat behov i form av systemstöd skulle bli aktuellt.

Per i Viken har under de senaste åren haft en resa med kraftig ökad tillväxt och därmed har också behovet att utöka affärssystemet kommit naturligt. För att stödja Per i Viken i deras tillväxtfas har Proclient implementerat ett antal olika funktioner för att förenkla olika delar av de administrativa processerna. För ekonomifunktionerna har det bland annat inneburit att kundfaktureringen i huvudsak numera sker elektroniskt. Smidigare flöde med färre fel och även kan besparing både i arbetstid och kostnad göras genom att utskrift, kuvertering och frankering nu minimeras genom att godkända fakturor levereras direkt till kundernas e-post.

Företagsfakta

Per i Viken Chark AB har anor från 1926, då Elin Persson öppnade den första kött- och mjölkbutiken i Viken. Butiken övertogs 1945 av Per under namnet Ellen Perssons Eftr - och 1955 byggde han "Per i Vikens" första tillverkningslokal. Claes Persson övertog verksamheten 1988 och verksamheten flyttades till Höganäs 2002. Namnet "Per i Viken Chark kom till 2000. Omsättning: ca 36 MSEK. Antal anställda: 18 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Per i Viken Chark AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.