Vi är nöjda över vårt samarbete med Proclient och ser fram emot att fortsätta växa med vår Pyramid.
Karl Aspengren , Inköpskoordinator

Parks and Resorts Scandinavia AB strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar vi allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 2 miljarder kronor i nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. En viktig del av verksamheten, utöver att leverera skratt och upplevelser, är forskningen och bevarandearbetet som bedrivs inom ramen för våra djurparker. Allt vi gör är tydligt förankrat i våra fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Vi är ett familjeföretag som vill fortsätta att roa i generationer framöver. Med ett perspektiv som är så långsiktigt krävs att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på omvärlden.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Parks & Resort Scandinavia AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Parks & Resort Scandinavia AB

I Parks and Resorts Scandinavia ingår några av landets främsta upplevelseparker; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tillsammans har man roat och engagerat människor i 138 år!

Situation och utmaning

Utmaningen var att få ett anpassningsbart, smidigt och effektivt flöde mellan våra externa kassor och redovisningen. Pyramids modul Order/Lager/Inköp implementerades och med de anpassningsmöjligheter som ges i Pyramid kunde man därför få en bra och effektiv lösning på plats.

Lösning

Proclient har löpande hjälpt till med förfining av anpassningar och förbättringar. Utöver det har man kontinuerligt också kvalitetssäkrat och säkerställt att lösningen är stabil.

Senast in i Pyramid Business Studio är Furuviksparken där Proclient implementerade en mer fullskalig Pyramidlösning som även täcker Redovisning och koppling till webben via Web services.

Effekt och resultat

Integrationen mellan det externa kassasystemet och Pyramid gör att de olika enheternas varubehov, baserat på försäljning, automatiskt går in i Pyramid utan manuell handpåläggning. Underlaget i Pyramid används sedan för att plocka och leverera varorna till respektive enhet.

Tack vare implementeringen i Furuviksparken har vi nu en bättre översikt över alla parker inom koncernen vilket underlättar det administrativa arbetet.

Proclient har även hjälpt oss få bättre kontroll över vårt lager. Detta tack vare kontinuerlig support som möjliggjort bättre insikter i leveransflödet. För att sammanfatta är vi nöjda över vårt samarbete med Proclient och ser fram emot att fortsätta växa med vår Pyramid.

Företagsfakta

Parks and Resorts Scandinavia AB strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar vi allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 2 miljarder kronor i nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. En viktig del av verksamheten, utöver att leverera skratt och upplevelser, är forskningen och bevarandearbetet som bedrivs inom ramen för våra djurparker. Allt vi gör är tydligt förankrat i våra fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Vi är ett familjeföretag som vill fortsätta att roa i generationer framöver. Med ett perspektiv som är så långsiktigt krävs att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på omvärlden.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Parks & Resort Scandinavia AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.