Med Pyramid har vi precis det vi behöver
Thea Krutrök , Ekonom

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Pajala Allmänningsskogs verksamhet och branschtillhörighet är inom skogsförvaltning och dess juridiska form är Samfällighet.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Pajala Allmänningsskog. Besök APPuru på appuru.se.

Pajala Allmänningsskog

Allmänningen är 67.000 hektar stort varav c:a 42.000 är produktiv skogsmark och förvaltas av en styrelse med fem ordinarie ledamöter.

Efter att ha jobbat i Pyramid tidigare blev valet av affärssystem enkelt när vi behövde en för oss specifik funktion som inte kunde tillgodoses i något annat system.

Eftersom man med Pyramid väljer de delar man har behov av så kan man skräddarsy systemet efter de behov vi har.

Med Pyramid har vi precis det vi behöver samt att vi tillsammans med vår återförsäljare har kunnat bygga en egen funktion utifrån exakt de önskemål och behov som vi har för vår bransch som inget system idag erbjuder i standard.

APPuru är lyhörda och det har varit lätt att förklara mina önskemål. De är mycket flexibla och ingenting är omöjligt för dem. Vi är mycket nöjda.

Företagsfakta

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Pajala Allmänningsskogs verksamhet och branschtillhörighet är inom skogsförvaltning och dess juridiska form är Samfällighet.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Pajala Allmänningsskog.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch