Pyramid tar hand om vårt intensiva orderflöde!
Urban Kropp , VD

Örebro Trädgårdshall AB Verksamheten bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler med modern kylteknik. Vår distribution sker med i huvudsak egna distributionsbilar. Omsätter ca 110 miljoner och är 28 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Örebro Trädgårdshall AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Örebro Trädgårdshall AB

Pyramid tar hand om vårt intensiva orderflöde!

- Urban Kropp , VD

Örebro Trädgårdshall AB är en lokal frukt- och grönsaks-grossist belägen på Aspholmen i Örebro. Som en del av STC GreenFood säljer Örebro Trädgårdshall frukt och grönt från de närliggande fälten och utvalda odlare i övriga världen. Våra kunder finns inom handel och storkök i Bergslagen och Mälardalen. Sortimentet består dagligen av ca 800 artiklar. Vi är specialister på frukt, grönsaker och potatis. Vi har vår egen importorganisation i Helsingborg och dessutom ett mycket gott samarbete med våra lokala odlare. Kännetecknande för vårt företag är ett mycket intensivt orderflöde med ett par tusen orderrader per dag och dagspriser. Detta flöde, från orderläggning till leverans, har tidigare helt hanterats manuellt av vår personal. Sedan slutet på 2004 har vi haft en fantastisk utveckling tillsammans med CITK IT Konsult och Pyramid. I takt med ökade volymer har vi tillsammans vidareutvecklat våra system och kan idag erbjuda en webbhandel kopplad mot Pyramid. Våra kunder kan när som helst gå in och se dagspriset för en vara och lägga order. Utan något manuellt inslag får lagerpersonalen plocklistan i truckdatorn först den dagen det ska expedieras säger Urban Kropp.

Företagsfakta

Örebro Trädgårdshall AB Verksamheten bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler med modern kylteknik. Vår distribution sker med i huvudsak egna distributionsbilar. Omsätter ca 110 miljoner och är 28 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Örebro Trädgårdshall AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch