Flexibilitet med Pyramid
Peter Sandell , VD

Grossistverksamhet i optikbranschen med Norden som marknad. Kontoret ligger i Kungsbacka, Halland. Opex startades 1986 och har 4 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Opex AB. Besök APPuru på appuru.se.

Opex AB

Handelshuset Opex AB har sedan 1998 arbetat med affärssystemet Pyramid. Allt eftersom marknaden förändras och nya krav ställs på oss som distributör så är Pyramid just vad det heter, en plattform som går att utveckla modulvis. Vi har valt att samarbeta med APPuru som snabbt och på ett effektivt sätt hjälpt oss med uppgraderingar och justeringar som varit nödvändiga.

Företagsfakta

Grossistverksamhet i optikbranschen med Norden som marknad. Kontoret ligger i Kungsbacka, Halland. Opex startades 1986 och har 4 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Opex AB.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch