Med Pyramid har vi koll på vår verksamhet från order till leverans med smidiga kopplingar mot branschens system.
Andreas Grügiel , IT

OM Andersson är moderbolag i en koncern med sammanlagt 6 bolag där huvudbolaget är J G Anderssons Söner AB (JGA). JGA är ett privatägt sågverk med tradition av tillverkning men också försäljning av sågade och förädlade trävaror med hög kvalitet. Företaget startades 1928 av Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia. Idag drivs företaget av både tredje och fjärde generationen Andersson. JGA producerar 240 000 m³ sågat virke per år. Vi förbrukar 400 000 m³fub råvara som köps in från privata skogsägare och även andra leverantörer. Råvaran mäts och kvalitetsbedöms av opartisk mätare ifrån Biometria. Virket levereras huvudsakligen via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser i både Sverige och Europa. Ca 60% av produktionen exporteras till främst Danmark, England, Holland och Polen.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt OM Andersson AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

OM Andersson AB

Situation och utmaning

Skogsnäringen är en bransch där flertalet branschunika system används för hantering av det som tillverkas från skogen. Därför är det viktigt med ett system och en partner som kan vara flexibel och hitta lösningar till våra externa system.

Vår lösning

Med Pyramid och Proclient har vi hittat enkla men funktionella kopplingar till våra externa system som hanterar order, inköp samt leverantörsreskontra i olika omfattning.
Tack vare Pyramids importrutiner importeras allt smidigt in i vårt affärssystem där vi sedan sköter fakturering, betalningar och redovisning.
Om något skulle bli fel i våra externa system så får vi snabbt en varning. Då kan vi på ett enkelt sätt åtgärda och överblicka detta via Pyramids arbetsregister.

Effekt och resultat

Vi har på ett tryggt sätt, tillsammans med Proclient och Pyramid, kunnat utveckla vår verksamhet allt eftersom nya behov uppstått.

Företagsfakta

OM Andersson är moderbolag i en koncern med sammanlagt 6 bolag där huvudbolaget är J G Anderssons Söner AB (JGA). JGA är ett privatägt sågverk med tradition av tillverkning men också försäljning av sågade och förädlade trävaror med hög kvalitet. Företaget startades 1928 av Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia. Idag drivs företaget av både tredje och fjärde generationen Andersson. JGA producerar 240 000 m³ sågat virke per år. Vi förbrukar 400 000 m³fub råvara som köps in från privata skogsägare och även andra leverantörer. Råvaran mäts och kvalitetsbedöms av opartisk mätare ifrån Biometria. Virket levereras huvudsakligen via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser i både Sverige och Europa. Ca 60% av produktionen exporteras till främst Danmark, England, Holland och Polen.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt OM Andersson AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch