Full kontroll och spårbarhet på vår försäljning och våra verkstadsobjekt med hjälp av Pyramid
Jesper Platof , Dataansvarig

Ö. Sönnarslövs Traktorservice Startade 67 som en reparationsverkstad för traktorer och lantbruksmaskiner. Nu väletablerade som utför service och reparationer, är återförsäljare av MF traktorer och skördetröskor samt säljer nya och begagnade lantbruksmaskiner och redskap. 23 anst.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Giza Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt Ö. Sönnarslövs Traktorservice. Besök Giza Solutions AB på gizasolutions.se.

Giza Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Giza Solutions AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Ö. Sönnarslövs Traktorservice

Full kontroll och spårbarhet på vår försäljning och våra verkstadsobjekt med hjälp av Pyramid

- Jesper Platof , Dataansvarig

Ö. Sönnarslövs Traktorservice firar i år 40 år och har gått från att vara en reparationsverkstad för traktorer och lantbruksmaskiner till ett väletabl-erat företag där man förutom service och reparation idag också är återförsäljare av MF traktorer och skördetröskor. Företaget erbjuder dessutom ett brett sortiment av lantbruks- maskiner och redskap från ledande svenska och utländska tillverkare. På anläggningen finns också ett stort reservdelslager och under de senaste åren har man även satsat på butiksförsäljning. Denna utveckling, säger Jesper Platof, data-ansvarig på Ö. Sönnarslövs Traktorservice, har gjort att vi har ställt stora krav på flödena i affärssystemet samt vad systemet täcker in. Krav som han upplever täcks med Pyramid Business Studio, som de sedan 2005 använder i ett 15 användarsystem. Med vissa anpassningar har systemet byggts upp så att de olika användarna är nöjda och lätt har åtkomst till rätt information. Med Pyramid har de också full kontroll och spårbarhet på sin försäljning och sina verkstadsobjekt. Särskilt uppskattat är Pyramids flexibilitet och sökmöjligheter och Jesper berättar att de ständigt hittar nya vägar och möjligheter att utnyttja Pyramid. Ö. Sönnarslövs Traktorservice arbetar med att fortsätta utvecklas och en målsättning längre fram är att kunna erbjuda delar av sortimentet i en webbshop, som följaktligen är nästa planerade modul.

Företagsfakta

Ö. Sönnarslövs Traktorservice Startade 67 som en reparationsverkstad för traktorer och lantbruksmaskiner. Nu väletablerade som utför service och reparationer, är återförsäljare av MF traktorer och skördetröskor samt säljer nya och begagnade lantbruksmaskiner och redskap. 23 anst.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Giza Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt Ö. Sönnarslövs Traktorservice.
Besök Giza Solutions AB på gizasolutions.se.

Giza Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Giza Solutions AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster