Nyhléns Hugosons och ERP-systemet
Mats Nordström , IT-controller

Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av lokalproducerade kött- och charkprodukter, kyld färdigmat samt potatisprodukter. De satsar på att utveckla och sprida det norrländska mathantverket. Tillsammans med deras bönder och med de finaste råvarorna som grund, skapar de norrländskt mathantverk med stolthet och kvalitet i alla led. Företaget har produktionsanläggningar i Luleå, Skellefteå och Ullånger och omsätter ca 650 miljoner SEK.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Nyhléns Hugosons AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Nyhléns Hugosons AB

Nyhléns Hugosons vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir de genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på deras kunder, deras mathantverk och deras norrländska bönder och odlare. En förutsättning för att lyckas är att de ständigt utvecklar deras organisation, processer och inte minst skapar förutsättningar för deras medarbetare att utvecklas med företaget. I och med detta är ett fungerande ERP-system ett minimum och där har bolaget valt att arbeta med Sherpas kring sitt ERP-system baserat på Pyramid Business Studio.

En stor fördel med Pyramid Business Studio är att allt de behöver finns på en och samma plats. Dessutom består Nyhléns av flertalet bolag som nu alla finns inom samma system. Det är mycket enkelt att använda och det finns en mängd olika funktioner som gör att de enkelt kan hantera fakturor och order, spåra betalningar och rapportera om deras försäljning. Dessutom ger Pyramid Business Studio bolaget möjlighet att anpassa deras beställningar och fakturor efter specifika behov och krav. Nyhléns Hugosons har dessutom integrerat Pyramid mot ett antal system med hjälpa av Sherpas vilket gett dem en smidigare process mot alla typer av motparter.

Sherpas uppdrag omfattar projektledningstjänster, utveckling, konsulttjänster samt utbildning. 

Företagsfakta

Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av lokalproducerade kött- och charkprodukter, kyld färdigmat samt potatisprodukter. De satsar på att utveckla och sprida det norrländska mathantverket. Tillsammans med deras bönder och med de finaste råvarorna som grund, skapar de norrländskt mathantverk med stolthet och kvalitet i alla led. Företaget har produktionsanläggningar i Luleå, Skellefteå och Ullånger och omsätter ca 650 miljoner SEK.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Nyhléns Hugosons AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Referenser i samma bransch