All info om våra truckar hanteras snabbt och enkelt tack vare Pyramid!
Peter Nylund , VD

Nordisk Truck-Trans AB har i 50 år jobbat med försäljning, uthyrning, service och reparationer av truckar och materialhanteringsutrustning. Företaget finns i egna lokaler i Norrköping. Idag arbetar 13 personer i bolaget som omsätter ca 30 milj kr.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Nordisk Truck-Trans AB. Besök CITK AB på citk.se.

Nordisk Truck-Trans AB

Vi behöver väldigt ofta snabbt få fram en mängd information om våra truckar, det klarar Pyramid enkelt tack vare de lättanpassade bilderna i centraler och infostudios! Nordisk Truck-Trans AB startade med Pyramid under våren 2008. Tidigare hade vi flera olika system som stöd för verksamheten, men vi hade kommit fram till att ett helt integrerat system borde underlätta. 

Vi är sju användare av systemet från VD, ekonomiavdelning till säljare och tekniker. Att det blev just Pyramid vi satsade på var att den breda verksamheten, försäljning, uthyrning, service, reparationer samt utbildning kräver ett system med många olika möjligheter. Funktionerna vi sökte finns i Pyramid! Ett annat skäl var goda referenser från andra företag med liknande verksamhet. Varje truck är en egen individ i Pyramids serienummermodul som anpassats med flera fält. Där håller man bl.a. reda på hur truckarna är utrustade samt hur stora de är. Vidare finns här en historik över reparationer och allt underhåll liksom uppgifter om gaffeltester m.m. All uthyrning hanteras via standardrutiner i Pyramid. Ett gammalt problem som numera är löst tack vare Pyramid är de uppgifter som vi behöver för service och gaffeltester. Den senaste förädlingen vi gjort är en sammanställning av de serviceavtal en kund har med oss via information i kontraktsmodulen. Detta sparar mycket tid och funktionen har ersatt en mängd dokument vi tidigare skapade manuellt.

Vi har kompletterat med Statistikmodulen där ska vi få fram hur vi använder vår arbetstid för att se om vi kan bli effektivare bl.a. på service och reparationer och Elektronisk Leverantörsfakturahantering där vi kan titta på fakturorna utan att leta i pärmar. Nu sneglar vi även modulen Mobil Arbetsorder. Pyramid är snabbt att arbeta i och fungerar utan problem! Spårbarheten dvs all information på ett ställe gör att vi snabbare kan fatta rätt beslut och ge våra kunder en bättre service!

Företagsfakta

Nordisk Truck-Trans AB har i 50 år jobbat med försäljning, uthyrning, service och reparationer av truckar och materialhanteringsutrustning. Företaget finns i egna lokaler i Norrköping. Idag arbetar 13 personer i bolaget som omsätter ca 30 milj kr.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Nordisk Truck-Trans AB.
Besök CITK AB på citk.se.