Pyramid har underlättat administrationen och EDI-anpassningen gör kommunikationen med andra system väldigt smidig.
Emma Hjertelundh , Ekonomichef

Nordic Carton AB är en viktig producent av kartongförpackningar inom bland annat läkemedel och är även Sveriges största producent av skurna eller stansade våtlimsetiketter i rätt papperskvalitéer. Prägling, foliering och säkerhetstryck är några av våra specialiteter som kan göra era produkter ännu mer attraktiva och även skyddade mot förfalskningar. Nordic Carton är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO14001 och FSC-certifierade.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Nordic Carton AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Nordic Carton AB

Situation och utmaning

Vi sökte efter ett affärssystem som kunde ge stöd åt bokföring, lager och fakturahantering. Målet var att få till en tidsbesparande lösning i ett och samma system.

Lösning

Därför valde vi Pyramid 4 som utöver lagerhantering, bokföring och redovisning även ger ett digitaliserat attestflöde. Genom att skapa och koppla attestflöden till en leverantörsfaktura kan olika personer attestera kostnader inom sina respektive ansvarsområden. Det säkerställer kontroll och uppföljning på ett enkelt sätt.

Utöver det har vi kompletterat med Proclients Plusfunktion EDI som underlättar integrationen med andra system och automatiserar flera av arbetsmomenten.

Effekt och resultat

Som resultat har Pyramid underlättat administrationen enormt och EDI-anpassningen gör kommunikationen med andra system väldigt smidig. Detsamma gäller även in- och utbetalningar som sköts på fil och sparar väldigt mycket tid. Genom anpassade rapporter underlättas även uppföljningen av verksamheten.

Till det har Proclient bistått med utbildning samt förbättringsförslag såsom CRM-hantering. Det är viktigt för oss att vi har en återförsäljare som guidar oss och finns där när vi behöver support, avslutar Emma Hjertelundh.

Företagsfakta

Nordic Carton AB är en viktig producent av kartongförpackningar inom bland annat läkemedel och är även Sveriges största producent av skurna eller stansade våtlimsetiketter i rätt papperskvalitéer. Prägling, foliering och säkerhetstryck är några av våra specialiteter som kan göra era produkter ännu mer attraktiva och även skyddade mot förfalskningar. Nordic Carton är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO14001 och FSC-certifierade.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Nordic Carton AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch