Vår bransch är speciell och Pyramid klarar även oss
Tommi Sjöberg , VD

Norab Norab tillverkar, säljer och är grossister för sprängmedel. Vi utför även sprängningar med egen personal. Företaget är baserat i Nora.Omsättningen idag är c.a 87 MSEK och antalet anställda är 18 st.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tjänsteproducerande företag
 • Tillverkande företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Norab. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
 • Erbjuder inga tilläggstjänster

Norab

Vår bransch är speciell och Pyramid klarar även oss

- Tommi Sjöberg , VD

Vi verkar på den svenska civila sprängmedels- marknaden och har omsättningsmässigt växt kraftigt de senaste åren. Den kraftiga tillväxtökningen ställer stora krav på både rutiner och stödsystem och det gamla systemet täckte inte kraven. Mycket hanterades manuellt och beslutsunderlag från affärssystemet var bristfälliga. För c:a ett år sedan genomförde vi en förstudie tillsammans med CITK IT Konsult AB i syfte att lägga fram en handlingsplan för att nå upp till nya krav. Bara ett år senare har vi infört Pyramid, elektroniska prislistor, effektiva logistik-flöden (order/lager/inköp), ett integrerat fraktsystem och oändliga uppföljningsmöjligheter. Eftersom vi verkar inom sprängmedelsbranschen finns speciella krav på vår verksamhet, både ur hanterings- och uppföljningssynpunkt. Inga av dessa krav har hitintills krävt anpassningar av Pyramid vilket visar vilken bredd produkten Pyramid har. Ekonomiskt börjar effekterna av Pyramid visa sig. Vi hanterar idag all administration på en omsättning av 87 MSEK med endast 2 personer. Vi ansåg att vi verkade i en bransch med speciella krav och trodde inte att vi skulle hitta ett system som täcker våra behov så perfekt som standardsystemet Pyramid.

Företagsfakta

Norab Norab tillverkar, säljer och är grossister för sprängmedel. Vi utför även sprängningar med egen personal. Företaget är baserat i Nora.Omsättningen idag är c.a 87 MSEK och antalet anställda är 18 st.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tjänsteproducerande företag
 • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Norab.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
 • Erbjuder inga tilläggstjänster