Pyramid MPS ger oss kontroll över vårt lager så att rätt material och komponenter finns hemma vid rätt tillfälle
Fredrik Nilsson , CEO

Nilssons Special Vehicles tillverkar ambulanser, limousiner och begravningsbilar baserat på Volvo, Mercedes m.fl.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

DH Solutions AB är Pyramidåterförsäljare åt Nilssons Special Vehicles. Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.

Nilssons Special Vehicles

Varje bil som tillverkas har oftast en unik kundorder. Den byggs upp av en grundbil plus ett antal tillval. Detta resulterar i flera tillverkningsordrar, knutna till kundordern. Dessutom tillverkas egna halvfabrikat och reservdelar mot lager. Tid rapporteras på varje operation och tillhörande material tas ut. Genom att använda automatiska uttag och endast manuellt rapportera avvikelser har rapporteringsarbetet minskat. Varje objekt (bil) får en ekonomiskt uppföljning. Efterkalkylen kan jämföras med förkalkylen och ger besked om avvikelser som kan behöva korrigeras.

Företagsfakta

Nilssons Special Vehicles tillverkar ambulanser, limousiner och begravningsbilar baserat på Volvo, Mercedes m.fl.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

DH Solutions AB är Pyramidåterförsäljare åt Nilssons Special Vehicles.
Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.

Referenser i samma bransch