Möjligheterna till uppföljning av verksamheten är närmast oändliga

MSA Sordin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför hörselskyddsprodukter för bullriga miljöer som sprids via kunders globala säljorganisationer. Oms/år ca 150 MSEK. Verksamheten finns i Falun och Värnamo. Ingår i den globala koncernen MSA med kontor i 28 länder.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Datakraft i Småland AB är pyramidåterförsäljare åt MSA Sordin AB. Besök Datakraft i Småland AB på datakraft.se.

Datakraft i Småland AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Datakraft i Småland AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

MSA Sordin AB

Möjligheterna till uppföljning av verksamheten är närmast oändliga

"Vi har använt Pyramid sedan 1998. De senaste 5 åren har verksamheten haft en kraftig tillväxt och i takt med detta har också organisationen genomgått stora förändringar. Våra produkter exporteras i hela världen och vi har också en stor del av vår tillverkning utlagd hos leverantörer både i Sverige och utomlands. Vår affärsmodell är helt beroende av att vi har ett kraftfullt affärssystem som är väl implementerat och anpassningsbart för nya situationer. Under företagets olika utvecklingsfaser har Pyramid visat sig vara flexibelt och lättarbetat och det svarar väl upp mot de behov vi har. Vi har också ett mycket nära samarbete med vår IT leverantör Datakraft AB, som idag har totalansvaret för vår IT drift. Datakraft ansvarar inte bara för drift och anpassningar av Pyramid Business studio, utan också för hela vår teknikplatform. Deras kunskap och stöd har varit ovärderlig och vi ser därför Datakraft som en förlängd arm i vår verksamhet och en bidragande faktor till vår framgång. Pyramid Business Studio tillsammans med Datakraft ger oss ett mycket bra verktyg för verksamheten. Det senaste lyftet till windowsversion har gett oss ytterligare signifikanta förbättringar. Framförallt uppskattar vi det öppna gränssnittet mot databasen. Pyramids infostudior ger närmast oändliga möjligheter till uppföljning av verksamheten. Dessutom uppskattar vi de förbättrade rutinerna för behovsberäkning och materialplanering/ lagerhantering i vår verksamhet. Vi använder Pyramid som ett helintegrerat system där i stort sett alla verksamhetsgrenar hänger samman.

Företagsfakta

MSA Sordin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför hörselskyddsprodukter för bullriga miljöer som sprids via kunders globala säljorganisationer. Oms/år ca 150 MSEK. Verksamheten finns i Falun och Värnamo. Ingår i den globala koncernen MSA med kontor i 28 länder.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Datakraft i Småland AB är pyramidåterförsäljare åt MSA Sordin AB.
Besök Datakraft i Småland AB på datakraft.se.

Datakraft i Småland AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Datakraft i Småland AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch