Pyramid kommer vara en av våra allra viktigaste plattformar, och kommer att ge oss förbättrad tillgång till information och förenklade processer.
Malin Gangnor , VD

Modus är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och inreder med 100% återbrukbara systemväggar, för hållbara och flexibla arbetsplatser. Med egna fabriker i Sverige och över 70 års erfarenhet, kan vi med fog säga att på Modus sitter hållbarheten i väggarna.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Modus Sverige AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Modus Sverige AB

Modus vision är att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser och att hjälpa Sveriges fastighetsägare att sänka sitt klimatavtryck. Och det är en målsättning de kan uppfylla. Modus historia går över 70 år tillbaka i tiden och även om mycket har förändrats och moderniserats, så är mycket fortfarande sig likt.

De har fortfarande all utveckling och tillverkning i Sverige och har egna fabriker för såväl snickeri som glastillverkningen. Det innebär inte bara större leveranssäkerhet och miljöfördelar på grund av kortare transporter, utan även att de kan vara snabbfotade och lyhörda när det gäller kunders behov och önskemål.

Modus tog kontakt med Sherpas när de såg över sin ERP-plattform som tidigare baserades på Axapta(numera Dynamics 365), E-con för produktkonfiguration, Visma-tid samt rapportering och uppföljning med hjälp av Qlikview. Sherpas har tillsammans med bolaget gjort en total översyn av samtliga processer som resulterade i att Modus valde Pyramid Business Studio för att uppnå ett bättre och enhetligare arbetssätt gällande samtliga rutiner oavsett om det gäller MPS, order, inköp, ekonomi, CRM, rapportering eller produktkonfigurator. 

– Sherpas har varit en bra motpart då de både besitter kompetens tekniskt och verksamhetsmässigt för inte bara Pyramid, utan även Axapta-plattformen, vilket underlättar i den här typen av projekt, säger Malin Gangnor, VD på Modus. - Pyramid kommer vara en av våra allra viktigaste plattformar, och kommer att ge oss förbättrad tillgång till information och förenklade processer.

Modus har dessutom integrerat Pyramid mot ett Netigate och Microsoft Teams med hjälp av Sherpas vilket gett dem en smidigare process gällande projekt och hur deras kunder upplever deras leverans.

Sherpas uppdrag omfattar projektledningstjänster, utveckling, konsulttjänster samt utbildning. 

Företagsfakta

Modus är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och inreder med 100% återbrukbara systemväggar, för hållbara och flexibla arbetsplatser. Med egna fabriker i Sverige och över 70 års erfarenhet, kan vi med fog säga att på Modus sitter hållbarheten i väggarna.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Modus Sverige AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.