Pyramid 4 är modernare och kan anpassas för vad man jobbar med
Anna Löfgren-Jacobsson, Ekonomicontroller och Richard Westerlund, IT-Chef

Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Företaget har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Omsättning 200 MSEK Antal anställda: 100 st

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Modexa AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Modexa AB

Pyramid Business Studio fanns redan på plats när Anna Löfgren Jacobsson, Ekonomiansvarig på Modexa började på företaget 2008. Modexas ursprungliga krav på affärssystemet var att kunna hantera produktion och lager. Deras verksamhet omfattar byte av köks- och badrumsinredning, samt stambyten åt sina kunder. Kvarboende hyresgäster är den stora hävstången med Modexametoden. När du slutar tänka ”evakuering” så öppnar sig helt nya möjligheter att renovera bostadshus långsiktigt och regelbundet. Anna berättar att Modexa upplever att de valt rätt system. För att använda det bättre och mer fullt ut för verksamheten, satsar de nu mer på affärssystemet och gör ett omtag. Först ut gjordes uppgradering till Pyramid version 4.14 och nu ska översikt av tillverkningsflödena göras.

Anna upplever att Pyramids version 4.14 är bättre. ”Pyramid 4 är modernare och kan anpassas för vad man jobbar med,” säger Anna. Hon tycker det är bra att kunna göra egna skrivbord, med genvägar till de egna arbetsuppgifterna. Det är en fördel att kunna göra skrivbord och dela ut till andra medarbetare. ”Vi har gjort skrivbord till våra säljare, där vi kunnat länka till dokument, rutiner, genvägar till kundcentral, kalender, kundprospekt osv, för att de ska hitta informationen snabbare.”

Med Pyramid Behörigheter ser användarna bara det de har tillgång till. Innan var det ibland lite svårt att hitta i rutiner om det fanns för många flikar och om man inte jobbade så ofta i systemet. säger Anna och fortsätter. ”Nu är det lättare att lägga rätt behörighetsgrupper och det ser finare ut i rutinerna eftersom man kan anpassa menyer.”

Anna tycker att Redovisningscentralen är väldigt bra. Genvägar till de flesta rutiner man behöver, finns tillgängligt där. Hon uppskattar att man kan få ut balans och resultat i Excel och att det är enkelt att bara markera ett konto och kunna hoppa vidare till fakturor. Även Leverantörsfakturaflödet är mycket bra. Man ser fakturorna i princip överallt.

”Det bästa med Pyramid är att det är lättjobbat och att man kan göra egna inställningar. Alla rutiner är lika och det gör det lätt att förstå hur man ska arbeta, när man kommer in i en ny rutin. Pyramids Hjälpavsnitt i F1-hjälpen ger översikt och en bra grund,” tycker Anna.

Richard Westerlund, är IT-Chef och har använt Pyramid sedan 2019. Han tycker att ”Pyramid är ett stabilt, bra system och väldigt enkelt att lära sig.

Modexa planerar nu att effektivisera sina tillverkningsflöden i Pyramids Materialplanering och MPS, bland annat genom nya funktioner i Pyramid 4. Eftersom det påverkar många i produktionen ska förändringarna tas stegvis så organisationen hänger med.

Det är otroligt viktigt med integration för Modexa. KR System bygger därför ett dynamiskt API, så att Modexa enkelt kan övervaka och bygga ut sina integrationer mot befintliga och nya system.

”Det känns väldigt bra och vi är nöjda med KR System som leverantör. Deras konsulter som hjälper oss har har varit med länge och kan vår verksamhet bra. Kanske inte så vanligt att man får ha kvar samma konsulter så lång tid, så det tycker vi har varit positivt. Det är en trygghet för oss.” säger Richard avslutningsvis.

Företagsfakta

Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Företaget har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Omsättning 200 MSEK Antal anställda: 100 st

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Modexa AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.