Med Pyramid MPS har vi hittat tidstjyvar som vi tidigare inte visste om!
Martin Siggesjö , Ägare

Minec Produktion AB har i över 15 år verkat i Åtvidaberg. Huvuddelen av produktionen är skärande bearbetning av legoprodukter med moderna CNC-maskiner samt mer konventionella svarvar och fräsar. Allt från enstaka ex till större serier. Oms ca 18 Mkr, antal anst: 21 pers.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

är Pyramidåterförsäljare åt Minec Produktion AB. Besök på .

Minec Produktion AB

Minec Produktion har haft Pyramid i verksamheten sedan april 2006. Systemet installerades av Datapartner som även utbildade oss. De första rutinerna togs i skarp drift redan i augusti. Därefter har vi löpande tagit nya rutiner och funktioner i drift. Det som vi just nu jobbar med är att komma igång med resursplaneringen fullt ut.

Att det blev just Pyramid berodde mycket på närheten till Datapartner. Även priset på Pyramid var en starkt bidragande orsak. Behovsanalysen är en fantastisk funktion i Pyramid! Tack vare den har vi idag alltid material hemma när vi ska starta en ny tillverkning. De snabba och effektiva efterkalkylerna i Pyramid ger oss en stärkt position inte minst när vi ska prissätta våra produkter/arbeten.

Att ha så mycket information om en produkt samlad på ett ställe gör oss även mindre känsliga när den som gjort detaljen förra gången kanske inte finns i samma skift eller när någon t.ex är sjuk. Martin tycker att systemet är jättesnabbt och lättarbetat.

En sak som hjälper oss mycket är att vi numera har de flesta ritningarna kopplade direkt till produkten i Pyramid. När vi skapar och skriver ut en tillverkningsorder följer ritningen med. Detta gör att vi slipper leta i gamla pärmar och sparar mycket tid men framför slipper vi en mängd problem!

Företagsfakta

Minec Produktion AB har i över 15 år verkat i Åtvidaberg. Huvuddelen av produktionen är skärande bearbetning av legoprodukter med moderna CNC-maskiner samt mer konventionella svarvar och fräsar. Allt från enstaka ex till större serier. Oms ca 18 Mkr, antal anst: 21 pers.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

är Pyramidåterförsäljare åt Minec Produktion AB.
Besök på .

Referenser i samma bransch