Vi har kopplat på transportsystem, banktjänster med mera i Pyramid.
Fredrik Alexandersson , VD

Miclev är ett Malmöföretag som grundades 1996, för att kunna erbjuda specialiserade produkter för Life Science industrin. Företaget förser den nordiska marknaden med diagnostikprodukter, kemikalier och förbrukningsvaror för alla som arbetar med Life Science. Vårt fokus är hög produktkvalitet och kundservice i kombination med produktexpertis. Omsättning: 80 MSEK Antal anställda: 10 st

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Miclev AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Miclev AB

Miclev AB strävar efter att leverera ett heltäckande produktsortiment för en komplett mikrobiologisk arbetsprocess. Därför var det ett helhetssystem för inköp, logistik, lager, batchhantering, reklamationer, statistik, CRM samt integration med webshop, som var de övergripande kraven för Miclev när de letade affärssystem. De fann affärssystemet Pyramid Business Studio som implementerades 2004.

-Vi har med tiden utvecklat systemet, både med de fasta moduler som finns tillgängligt i Pyramids standardutbud och genom att KR System har kundanpassat vissa delar i systemet åt oss, berättar Fredrik Alexandersson, VD på Miclev AB. Det har vi sett som en stor fördel och det har gett oss fler möjligheter. Genom att anpassa systemet så det passar specifikt deras verksamhet, har de kunnat utföra många arbetsmoment på ett bättre och effektivare sätt.

- Möjligheten att göra integrationer mellan Pyramid och andra system ser vi som positivt. Vi har kopplat på transportsystem, banktjänster med mera i Pyramid. Även integrationen med Office-paketet är väldigt användbar säger Fredrik. Nästa steg i utvecklingen av systemet är att förenkla och automatisera avstämning av inbetalningar från kunder och samt effektivisera logistikhanteringen med hjälp av PDA.

Vi har haft KR System som partner en lång tid och har alltid fått en bra, snabb och personlig service. KR System är alltid öppna för att lyssna på vilka behov vi har och ge förslag på hur de kan anpassa Pyramid för att passa Miclev på bästa sätt säger Fredrik Alexandersson.

Företagsfakta

Miclev är ett Malmöföretag som grundades 1996, för att kunna erbjuda specialiserade produkter för Life Science industrin. Företaget förser den nordiska marknaden med diagnostikprodukter, kemikalier och förbrukningsvaror för alla som arbetar med Life Science. Vårt fokus är hög produktkvalitet och kundservice i kombination med produktexpertis. Omsättning: 80 MSEK Antal anställda: 10 st

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Miclev AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.