Pyramid är Driftsäkert!
Ulla Melin , Marknadsansvarig

Melins metall AB Melins Metall AB är ett familjeföretag som grundades 1908. Företagets tillverkning består av sandgjutning av aluminiumlegeringar och zink. Melins Metall har idag 23 anställda, omsätter ca 27 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Melins metall AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Melins metall AB

Pyramid är Driftsäkert!

- Ulla Melin , Marknadsansvarig

Ulla Melin är en av delägarna och hon berättar att när de tog över Melins Metall användes ett DOS- baserat affärssystem. Detta system utvecklades inte kontinuerligt och när Melins Metall växte och deras behov av systemstöd ökade räckte inte dåvarande system till utan de var tvungna att hitta något nytt. Melins Metall bytte affärssystem till Pyramid 1995-96. Att det blev Pyramid motiverar hela ledningsgruppen med att, systemet skulle vara utbyggbart, gå att växa i, tidstämpling, material- och produktplanering skulle finnas med och leverantören av systemet skulle ha en lokal förankring. Melins Metall hade som målsättning att få ett affärssystem som gav ett fullgott stöd till deras verksamhet. Investeringen skulle vara rimlig och det skulle gå att dela upp implementationen i flera steg. Detta för att organisationen skulle klara affärssystems bytet på ett relativt enkelt sätt. En bidragande orsak till att bytet gick bra, var att de valde att implementera Pyramid i 3 steg, så som de hade satt upp som mål. De började med grundmodulerna för order, lager, fakturering, inköp och ekonomi. Sedan gick de vidare med tidstämpling och därefter MPS. De har även valt att uppgradera till version 3 av Pyramid och detta gjordes klanderfritt under 2003. För att täcka företagets behov av systemstöd nämner Ulla Melin att de använder sig av de flesta modulerna som finns i Pyramid. Trots att de använder så många moduler är Pyramid väldigt driftsäkert. Man ser även en stor fördel i att Pyramid hela tiden utvecklas och förändras, allt för att möta den nya tidens behov inom verksamhetsstöd.

Företagsfakta

Melins metall AB Melins Metall AB är ett familjeföretag som grundades 1908. Företagets tillverkning består av sandgjutning av aluminiumlegeringar och zink. Melins Metall har idag 23 anställda, omsätter ca 27 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Melins metall AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch