Pyramid kombinerar enkelt handhavande med ett komplett och kraftfullt system
Peter Stockhaus , VD

Megacon AB Megacon är ett kompetent och innovativt företag med produkter och system för elsäkerhet, elkvalitet, mätinsamling samt produktion av styr- och kraftfördelningsutrusningar.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Megacon AB. Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

Megacon AB

”Vårt samarbete med Wiig Data ab började med inköp av mjukvaror och hårdvaror under 80-talet och har sedan dess utvecklats mycket positivt. Under 1997 rekommenderade Wiig Data oss att övergå till Pyramid. Vår erfarenhet av Pyramid är att systemet kombinerar enkelhet i handhavande med att det är ett komplett och kraftfullt system.

Vi har under årens lopp, i takt med att vi utvecklats som bolag, vuxit i nya verksamhetsstöjdande funktioner i Pyramiden. Idag arbetar vi i den senaste versionen av Pyramid och med de allra flesta modulerna i systemet. All den hjälp vi fått av Wiig DATA ab både vad gäller Pyramid och på tekniksidan har varit mycket värdefull."

Företagsfakta

Megacon AB Megacon är ett kompetent och innovativt företag med produkter och system för elsäkerhet, elkvalitet, mätinsamling samt produktion av styr- och kraftfördelningsutrusningar.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Megacon AB.
Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.