Pyramid Business Studio hjälper oss klara expansionen
Hans Waldemarsson , VD

Mega Teknik AB är legotillverkare av kablage, kabelstammar, automatikskåp och kopplingslådor. Mega Teknik har 110 anställda i koncernen med dotterbolag i Kina och Litauen, omsätter c:a 80 miljoner per år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Mega Teknik AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Mega Teknik AB

Pyramid Business Studio hjälper oss klara expansionen

- Hans Waldemarsson , VD

Vi expanderar och ska de närmaste åren klara betydligt större volymer med samma personalstyrka. Pyramid Business Studio hjälper oss klara det. MPS och tidsstämplingen är hjärtat i vår verksamhet som ger oss verktygen att styra produktionen så att varje order går plus. Med studios och den nya nettobehovsanalysen har vi ytterligare hjälpmedel för planering av inköp, produktion och leverans.

Företagsfakta

Mega Teknik AB är legotillverkare av kablage, kabelstammar, automatikskåp och kopplingslådor. Mega Teknik har 110 anställda i koncernen med dotterbolag i Kina och Litauen, omsätter c:a 80 miljoner per år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Mega Teknik AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch