Vi ville dra nytta av många förbättringar och uppdateringar i den senaste versionen av Pyramid samtidigt som det ger möjligheter till mer moderna lösningar kring hantering av leverantörsfakturor
Sofie Nikas , Administrativ Chef

LuleKraft AB driver ett kraftvärmeverk som ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Bolaget omsätter ca 400 MSEK. LuleKraft omvandlar överskottsgaser från stålverket till elkraft och hetvatten som går till SSAB respektive Luleå Energi, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Lulekraft AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Lulekraft AB

LuleKraft har valt att tillsammans med Sherpas uppgradera sitt ERP system till Pyramid version 4.

Den främsta motiveringen för uppgraderingsprocessen var att dra nytta av nya funktioner i den senaste versionen av Pyramid. ”Vi ville dra nytta av många förbättringar och uppdateringar i den senaste versionen av Pyramid samtidigt som det ger möjligheter till mer moderna lösningar kring hantering av leverantörsfakturor, säger Sofie Nikas, Administrativ Chef på LuleKraft.

En stor fördel med Pyramid 4 för LuleKraft är den nya redovisningscentralen som visar all relevant ekonomisk data på ett överskådligt sätt. Användarna kan analysera BR/RR-rapporter hela vägen ner till leverantörsfaktura likväl som exportera uppställningen och data till Excel. Redovisningscentralen är numera navet för all ekonomi i Pyramid 4 och här samlas samtliga rutiner kring konton, avdelningar, projekt, objekt, budget, skattedeklaration, export av redovisning mm.

Sherpas uppdrag omfattar projektledningstjänster, tekniskt införande samt utbildning.  

Företagsfakta

LuleKraft AB driver ett kraftvärmeverk som ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Bolaget omsätter ca 400 MSEK. LuleKraft omvandlar överskottsgaser från stålverket till elkraft och hetvatten som går till SSAB respektive Luleå Energi, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Lulekraft AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.