Samma system för alla våra verksamhetsområden
Tobias Petersson , Ekonomichef, Administrativ chef

LPE Sverige AB är en av Västsveriges ledande företag inom utemiljö. De hjälper till med allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom Anläggning, Skötsel och Maskintjänster. LPE Sverige AB erbjuder specialisttjänster likväl som ständig jour, inte minst vintertid. Med en omsättning på ca 330 miljoner och ca 4500 projekt per år med underliggande delprojekt ställs stora krav på projektredovisning.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt LPE Sverige AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

LPE Sverige AB

Pyramid används som en helhetslösning för att hålla ordning på ekonomisk redovisning och alla projekt. Projektcentralen i Pyramid ger en bra överblick och mobil tidrapportering gör att medarbetare kan rapportera snabbt och enkelt direkt ute på fält.

”Det bästa med Pyramid är att vi kan hålla oss till ett och samma system för alla våra verksamhetsområden. Vi har haft Pyramid i många år och känner fortfarande att det är ett system att växa i”, säger Tobias Petersson.

LPE Sverige AB införde Pyramid i sin verksamhet år 1999 och har under alla år med hjälp av KR System utvecklat verksamheten avseende projekt, tidrapportering och avtalshantering. Nästa steg i utvecklingen är att uppgradera till Pyramid 4 där det finns en hel del förbättrade funktioner.

”KR System är en bra partner som fungerar lite som ett bollplank för oss. De hjälper till att utveckla vår verksamhet och supportar oss när vi kör fast”, säger Tobias Petersson.

Företagsfakta

LPE Sverige AB är en av Västsveriges ledande företag inom utemiljö. De hjälper till med allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom Anläggning, Skötsel och Maskintjänster. LPE Sverige AB erbjuder specialisttjänster likväl som ständig jour, inte minst vintertid. Med en omsättning på ca 330 miljoner och ca 4500 projekt per år med underliggande delprojekt ställs stora krav på projektredovisning.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt LPE Sverige AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.