Att automatisera orderprocessen innebär att stora tidsvinster kan göras både för kund såväl som för leverantör.
Anders Bing , Pyramidansvarig

Larsa Foods är ett familjeföretag som sedan 1994 introducerat många genuina smakupplevelser från Östra Medelhavet. Företagets namn Larsa har en historisk betydelse och kommer från en forntida stad i södra Mesopotamien.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Larsa Foods AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Larsa Foods AB

Kundens situation och utmaning

Larsa Foods är ett familjeföretag som sedan 1994 har introducerat många genuina smakupplevelser från Medelhavet i svenska matbutiker. Larsa foods hade använt Pyramid under antal år och fick under 2015 en propå från en stor potentiell kund att order och leveranshanteringen skulle hanteras via EDI (vilket innebär att leverantörens och kundens system kopplas ihop för att få en effektiv hantering från beställning till leverans och fakturering).

Vår lösning

Med Proclients integrationsmotor har Larsa Foods fått möjlighet att hantera sina största kunder inom dagligvaruhandeln i ett fullödigt EDI-flöde. Med fullständigt menas att alla meddelandetyper hanteras. Alltså från order, orderbekräftelse, mottagarkvitto till leveransavisering och faktura.

Effekt och resultat

Att automatisera orderprocessen innebär att stora tidsvinster kan göras både för kund såväl som för leverantör. Sannolikheten för fel kan också minimeras vilket innebär lägre administrativa kostnader. De större koncernerna inom dagligvaruhandeln har idag stora krav på sina leverantörer för att rationella logistikflöden i hela försörjningskedjan skall kunna uppnås. Detta innebär inte sällan att EDI-koppling är en del i kravställningen för att kunna få leverera. Att Larsa Foods till fullo kan hantera EDI-flöden har inneburit stora möjligheter att arbeta med attraktiva kunder och skaffat en bra position inom sitt segment på marknaden.

Företagsfakta

Larsa Foods är ett familjeföretag som sedan 1994 introducerat många genuina smakupplevelser från Östra Medelhavet. Företagets namn Larsa har en historisk betydelse och kommer från en forntida stad i södra Mesopotamien.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Larsa Foods AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch