Det finns alltid nya möjligheter att upptäcka i Pyramid!
Niklas Korshag , VD

Korshags Food AB är leverantörer och producenter av en hel mängd fisk- och laxprodukter i olika former och är certifierade enligt BRC. Företaget har 51 anställda och omsatte 2013 ca 152 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tillverkande företag

DH Solutions AB är Pyramidåterförsäljare åt Korshags Food AB. Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.

Korshags Food AB

Vi har utvecklats med Pyramid sedan 1992 och det är ett ”lagom stort” system, med stor flexibilitet som passar vår verksamhet bra. De sista två åren har vi genomfört ett flertal projekt för att utnyttja affärssystemet maximalt i vår verksamhet. Vi har genom dessa kunnat effektivisera ett flertal processer,bland annat genom MPS i produktionen och införandet av Pyramid kassa i vår butik. Vi har nu även fått en betydligt effektivare orderhantering.

Företaget har sedan starten 1980 arbetat efter samma tes. "Genom att hantera och förädla marknadens bästa råvaror kan vi leva upp till de höga krav vi ställer på oss själva. Att endast högkvalitativa produkter får bära vårt varumärke och att kundservicen alltid skall vara den bästa. För att hitta nya vägar till gastronomiska upplevelser krävs både gedigna kunskaper och ett stort intresse. Vi kombinerar tradition och gamla recept med nya trender."

Företagsfakta

Korshags Food AB är leverantörer och producenter av en hel mängd fisk- och laxprodukter i olika former och är certifierade enligt BRC. Företaget har 51 anställda och omsatte 2013 ca 152 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

DH Solutions AB är Pyramidåterförsäljare åt Korshags Food AB.
Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.