Det är jättebra att kunna dela ut både Pyramids studior och tickers - och behörighetsstyra det
Kristina Zillman , Redovisningsekonom

Kockum Sonics AB ingår i koncernen Kockumation Group, som har sitt huvudkontor i Malmö. Kockum Sonics AB har dessutom filialer i Ryssland och Kina. I koncernen ingår även bolag i Danmark, Schweiz, Storbritannien och Filipperna. Kockumation Group är en världsledande leverantör av marina och industriella applikationer. Kockum Sonics AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom marin, larm, tåg och industri. För t.ex. den marina branschen allt ifrån akustisk signal- och rengöringsutrustning till komplexa mjukvarusystem baserade på avancerad informationsteknik. Ett exempel på mjukvarusystem är vår Shipmaster, som är ett modulsystem som anpassas efter kundens specifikationer. Programmet styr bla. ventiler, ställdon, magnetventilskåp, tankmätare på båten. Shipmaster används framförallt av tankfartyg, bulkers, FPSO och borriggar. Anställda inom koncernen: 149 Koncernens omsättning: 229 MSEK

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Kockum Sonics AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Kockum Sonics AB

Kockumation Group började använda Pyramid 1996. ”Idag körs Pyramid i alla de svenska bolagen i vår koncern. Vi har även med stor hjälp av KR-System startat upp Pyramid för vårt filippinska bolag. Det är en fördel för oss att det finns en engelsk version, med en grund som vi kan anpassa efter eget behov,” berättar Kristina Zillman, redovisningsekonom på Kockum Sonics. ”Pyramid med dess anpassningsmöjligheter, lämpar sig bra för ett företag i vår storlek och bransch. Vi kan följa hela arbetsflödet från offert och inköp till lagerhantering, tillverkning, utleverans och fakturering samt uppföljning på order/projektnivå.”

”Det är jättebra att kunna dela ut både Pyramids studior och tickers - och behörighetsstyra det”, säger Kristina. ”Vi har skapat tickers till våra säljare, exempelvis på vissa artiklar som säljare eller projektansvariga kan hålla koll på. För vår ekonomiavdelning finns tickers för exempelvis orderingång samt transaktioner. Allt baserat på urval från studior.”

”Sökbarheten i Pyramid är väldigt bra,” säger Kristina. Med hjälp av olika studior kan de göra sina egna sökmallar och därmed skräddarsy vilken information de vill få fram. Om de sedan vill få över sitt sökresultat till Excel, så är det, som Kristina säger: ”i princip bara en knapptryckning och någon sekund senare har man ett färdigt kalkylblad att arbeta vidare med.”

Studior och sökresultat till kalkylblad används för att snabbt kunna summera saker, t.ex. när de vill se tillverkningsorder, artiklar eller transaktioner. ”När vi vill få information om lageravstämningar och se allt som är inlevererat men inte blivit inköpspåfört, är transaktionsstudion bra. Hittar vi misstämningar, kan vi enkelt ändra månad och få bokföringen att stämma. Vi kan också enkelt se allt som är utplockat och inte fakturerat.”

Vid registrering av kundinbetalningar från utlandet, används nästan alltid sökning i studior. Vid t.ex. registrering av inbetalning i rutin 220, hittar de fakturan och kunden smidigt via kundstudion. De har dessutom ett specialfält för Hull (båtens registreringsnummer och varv). Ibland när det är svårt att se varifrån en inbetalning kommer, kan de använda Hull-numret när de söker och därigenom hitta vem det var som betalade in pengar.

”En stor fördel är möjligheten till anpassningar, som KR System gör åt oss. Detta lyfter programmet ytterligare en dimension, då vi på så sätt kan underlätta vårt dagliga arbete ännu mer. Varannan tisdag kommer vår konsult på KR System ut till vårt kontor. Då vet alla när hjälp finns att tillgå. Och vi kan på ett enkelt och trevligt sätt diskutera förbättringar och eventuella problem som uppstått. Detta är värt väldigt mycket!” säger Kristina.

Företagsfakta

Kockum Sonics AB ingår i koncernen Kockumation Group, som har sitt huvudkontor i Malmö. Kockum Sonics AB har dessutom filialer i Ryssland och Kina. I koncernen ingår även bolag i Danmark, Schweiz, Storbritannien och Filipperna. Kockumation Group är en världsledande leverantör av marina och industriella applikationer. Kockum Sonics AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom marin, larm, tåg och industri. För t.ex. den marina branschen allt ifrån akustisk signal- och rengöringsutrustning till komplexa mjukvarusystem baserade på avancerad informationsteknik. Ett exempel på mjukvarusystem är vår Shipmaster, som är ett modulsystem som anpassas efter kundens specifikationer. Programmet styr bla. ventiler, ställdon, magnetventilskåp, tankmätare på båten. Shipmaster används framförallt av tankfartyg, bulkers, FPSO och borriggar. Anställda inom koncernen: 149 Koncernens omsättning: 229 MSEK

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Kockum Sonics AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch