Pyramid har, sedan konsultstudion släpptes, blivit en enormt viktig del av vårt dagliga arbete.
Daniel Grönberg , VD/Ägare

KMG Maskinservice AB är en del av familjens koncern och arbetar med rikstäckande service av städmaskiner. Vi har 11 egna tekniker och ett nätverk av ca 40 fristående verkstäder som hjälper oss. Vårt mål är att alla kunder skall behandlas lika och få en service eller en reparation utförd på första besöket från oss. Alla bolag i koncernen använder pyramid som ett stöd i verksamheten.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt KMG Maskinservice AB . Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

KMG Maskinservice AB

KMG Maskinservice har sedan starten 1978 alltid arbetat med leverera ett högt kundvärde.

Pyramid har, sedan konsultstudion släpptes, blivit en enormt viktig del av vårt dagliga arbete. Vi har gjort anpassningar för att förenkla all hantering från serienummerhantering, serviceorder och orderhantering till kontrakt och bokföring. Sedan 1997 har vi arbetat tillsammans med Wiig Data för i stort sett alla frågor gällande vår datamiljö. Tidsbesparingen vi har fått med anpassningarna som byggts gör att återbetalningstiden för Wiig Datas nedlagda tid blir kort.

2011 fördjupades samarbetet då Wiig hjälpte oss med stora anpassningar i Pyramid. Det aktiva samarbetet, engagemanget för att utveckla så effektivt och enkelt som möjligt har varit en stor avlastning för mig. Personalens förståelse för vårt arbetssätt och en snabb hantering då problem uppstår gör Wiig Data till en av våra nyckelleverantörer.

Företagsfakta

KMG Maskinservice AB är en del av familjens koncern och arbetar med rikstäckande service av städmaskiner. Vi har 11 egna tekniker och ett nätverk av ca 40 fristående verkstäder som hjälper oss. Vårt mål är att alla kunder skall behandlas lika och få en service eller en reparation utförd på första besöket från oss. Alla bolag i koncernen använder pyramid som ett stöd i verksamheten.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt KMG Maskinservice AB .
Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

Referenser i samma bransch