Vår personal är mer bekväma i systemet nu och våra flöden har effektiviserats sedan Proclient blev vår återförsäljare
Andreas Björklund , VD

Kinds Elteknik AB i Östra Frölunda är ett familjeföretag i andra generationen med över 40 års erfarenhet av olika automationslösningar. Vårt primära verksamhetsområde är styrsystem för hissar. Vi tillverkar omkring 150 skräddarsydda styrningar och 1000 standardstyrningar per år, där de skräddarsydda alltid är anpassade efter kundens specifikationer. Vi gör styrutrustning till alla typer av hissar – allt från mathissar till hissar för sjukhus, oljeriggar och fartyg. All styrutrustning tillverkas internt i vår elektronikavdelning och styrskåpen byggs också hos oss på Kinds.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Kinds Elteknik AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Kinds Elteknik AB

Situation och utmaning

Kinds har arbetat med Pyramid ända sedan 1989. Vi har under åren haft flera olika återförsäljare men har sedan 2017 ett gott samarbete med Proclient. Tillsammans har vi gjort en översyn av verksamheten och funktionaliteten i Pyramid. De viktigaste funktionerna för oss är huvudsakligen projekthantering, produktkonfiguratorn, tillverkning och lager.

Lösning

I verksamhetsanalysen var det en viktig del att kunna få ett väl fungerande lager. Det innebar en djupdykning i både produktstrukturer och produktkonfiguratorn. Vi har även lagt mycket tid på att utbilda personalen i Pyramid och gemensamt kunnat komma fram till så effektiva flöden som möjligt.

För våra projektledare är det också viktigt att med enkelhet kunna skapa upp projekt med unikt konfigurerade hissar. I produktionen har fokus varit på att enkelt kunna rapportera av tillverkningen via ”plattor”.

Det är värdefullt för oss att Proclients konsulter är väl insatta i våra flöden och hur de på bästa sätt konfigureras i Pyramid. Vi tar även hjälp av Proclients tekniker. På grund av Proclients djupa kompetens så finns utöver det också en gedigen erfarenhet ifrån andra kunder vilket även det är till hjälp i setup av systemet.

Effekt och resultat

"Resultatet vi ser är att vår personal upplever att de blivit mer bekväma i att arbeta i systemet och att flödena har effektiviserats sedan Proclient blev vår återförsäljare", säger Andreas.

Förutom detta har vi dessutom ett annat pågående projekt! Att via Proclients API bygga en koppling till en extern webbkonfigurator där våra kunder själva ska kunna gå in och konfigurera sin hiss.

Företagsfakta

Kinds Elteknik AB i Östra Frölunda är ett familjeföretag i andra generationen med över 40 års erfarenhet av olika automationslösningar. Vårt primära verksamhetsområde är styrsystem för hissar. Vi tillverkar omkring 150 skräddarsydda styrningar och 1000 standardstyrningar per år, där de skräddarsydda alltid är anpassade efter kundens specifikationer. Vi gör styrutrustning till alla typer av hissar – allt från mathissar till hissar för sjukhus, oljeriggar och fartyg. All styrutrustning tillverkas internt i vår elektronikavdelning och styrskåpen byggs också hos oss på Kinds.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Kinds Elteknik AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.