Med Pyramid och Proclient har vi fått kontroll över vår leverantörsfakturahantering
Sofia Lindborg , Ekonomiansvarig

Karaten Bygg grundades 2006 och är idag en stark spelare att räkna med i byggbranschen. Vi är här därför att vi hela tiden vågar utmana normen och vi gör det på grund av vårt moderna synsätt! Med vår värdegrund fokuserar vi noggrant på att ta fram de bästa medarbetarna för att kunna skapa de nöjdaste kunderna. Idag är vi nästan 300 engagerade, kompetenta och erfarna karater som främst erbjuder företag och organisationer kvalitetstjänster inom byggservice- och byggentreprenad.

Branschtillhörighet
 • Tjänsteproducerande företag
 • Entreprenad företag
 • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Karaten Bygg AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid

Karaten Bygg AB

Med Pyramid och Proclient har vi fått kontroll över vår leverantörsfakturahantering

- Sofia Lindborg , Ekonomiansvarig

Situation och utmaning
Då vi har verksamhet i stora delar av landet samt flera olika dotterbolag i koncernen så behöver vi också kunna hantera alla de hundratals leverantörsfakturor som kommer in dagligen. Från våra medarbetares inköp och även runt om i organisationen.

Vi ville att fakturorna skulle registreras i systemet, gå mot rätt attestflöde, kunna registrera kostnader mot avsett projekt men också få med alla detaljer som kommer på en faktura. Allt detta utan större handpåläggning ifrån ekonomiavdelningen.

Lösning
Idag har vi fått ett nästintill automatiskt flöde av våra leverantörsfakturor rakt in i systemet! Inexchange tar emot och tolkar merparten av våra leverantörsfakturor. Det skapas en fil som importeras via Pyramids standardmodul för importrutiner. Med några mindre anpassningar som Proclient byggt åt oss har vi därför kunnat optimera importrutinerna. Nu kan vi därför göra de korrigeringar som är nödvändiga för vår verksamhet!

Effekt och resultat
Tidigare spenderade vi väldigt mycket tid på att manuellt administrera våra leverantörsfakturor, ett väldigt tidskrävande arbete. Pyramid tillsammans med Proclient och Inexchange har nu löst denna uppgift på ett bra sätt! Därför har vi nu både en snabb och pålitlig lösning för oss att kunna hålla koll på hela flödet så att ingenting missas.

Företagsfakta

Karaten Bygg grundades 2006 och är idag en stark spelare att räkna med i byggbranschen. Vi är här därför att vi hela tiden vågar utmana normen och vi gör det på grund av vårt moderna synsätt! Med vår värdegrund fokuserar vi noggrant på att ta fram de bästa medarbetarna för att kunna skapa de nöjdaste kunderna. Idag är vi nästan 300 engagerade, kompetenta och erfarna karater som främst erbjuder företag och organisationer kvalitetstjänster inom byggservice- och byggentreprenad.

Branschtillhörighet
 • Tjänsteproducerande företag
 • Entreprenad företag
 • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Karaten Bygg AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid