”I Pyramid har vi ett stabilt system med tillverkning, CRM samt alla de funktioner vi behöver för att vår verksamhet ska kunna växa!”
Anders Källström , VD

Källström Engineering Systems AB är en svensk högteknologisk internationell mekanisk designer. Vårt kompetensområde är koncentrerat till den globala batteri- och kemiindustrin. Vår specialitet är skräddarsydd utrustning för fyllning, blandning och hantering av aggressiva vätskor med användning av det allra senaste inom teknik.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Källström Engineering Systems AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Källström Engineering Systems AB

Situation och utmaning

Som ett mindre bolag i en högteknologisk bransch behöver vi därför ett system som klarar av de utmaningar vi står inför med försäljning över hela världen.

Vi behöver ha koll på alla våra materialinköp, tillverkning och ekonomidelar. Därutöver är det viktigt att vi på ett effektivt sätt även kan administrera vår kunddatabas. Allt inom ett och samma system!

Lösning

Med pyramids standardmoduler kommer vi väldigt långt med de behov vi har för att vår verksamhet skall kunna växa. De extra funktioner som behövs har vi på ett enkelt sätt kunnat implementera med hjälp av vår pyramidåterförsäljare Proclient.

Effekt och resultat

Pyramid Business Studio är under ständig utveckling, vilket medför att vi får de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta växa tillsammans med vårt system!

Tack vare Pyramids CRM kan vi dessutom följa upp och ha koll på våra kunder då vi får allting samlat på ett bra sätt via Pyramids centraler, avslutar Anders Källström.

Företagsfakta

Källström Engineering Systems AB är en svensk högteknologisk internationell mekanisk designer. Vårt kompetensområde är koncentrerat till den globala batteri- och kemiindustrin. Vår specialitet är skräddarsydd utrustning för fyllning, blandning och hantering av aggressiva vätskor med användning av det allra senaste inom teknik.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Källström Engineering Systems AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.