Pyramid överträffade alla våra förväntningar
Jonas Moberg , COO

Junkyard AB driver webbshoppen junkyard.com. Vi har huvudkontor och lager i Trollhättan, marknad och försäljningskontor i Göteborg samt kontor för norsk kundtjänst och marknadsföring i Oslo. Webbhandeln står för 85 % av omsättningen i bolaget och övriga intäkter kommer från våra två butiker. E-handeln har Skandinavien som fokus men vi har försäljning i hela EU. Junkyard AB har ett norskt dotterbolag som driver en del av den norska webbshoppen, junkyard.no. Den totala omsättningen i koncernen uppgår till ungefär 350 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Junkyard Trading AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Junkyard Trading AB

När vi valde affärssystem var flexibilitet ett viktigt begrepp. Vi arbetar med Magento och all kommunikation mellan systemen skulle sättas upp från grunden. Vi märkte tidigt att det fanns stora möjligheter och få begränsningar i vad Pyramid klarar av att genomföra. Vi kunde integrera systemen utan några större kompromisser och det har också visat sig vara mycket driftsäkert.

Förutom integrationen med webbplattformen har vi gjort stora anpassningar i Pyramid i flera centrala funktioner. Informationen kring artiklar är anpassat och utbyggt för att kunna hantera våra förutsättningar på ett bra sätt. All artikeldata är komplett när den färdigställs i Pyramid för publicering i webbshoppen. Det innebär att Pyramid bland annat hanterar alla produktbilder som i vårt fall kan uppgå till så många som 12 bilder på en enstaka artikel. Med ett lager på drygt 40 000 unika artikelkoder och 2200 utlevererade beställningar varje dag krävs det ett effektivt it stöd i lagerhanteringen. För att minimera tidsåtgången för varje plockad artikel kan vi skapa plockuppdrag utformade efter speciella kriterier.

Möjligheterna att utveckla Pyramid efter våra behov har på den här punkten överträffat våra förväntningar och visat en unik flexibilitet som hade varit svårt att uppnå med något annat system. Proclient har visat en bred kompetens och kunskap om systemet men också vissa spetskompetenser som varit avgörande för oss då vår verksamhet ställer en del unika krav på funktionalitet. I takt med att vi utvecklas som bolag kommer Proclient att vara en viktig partner.

Företagsfakta

Junkyard AB driver webbshoppen junkyard.com. Vi har huvudkontor och lager i Trollhättan, marknad och försäljningskontor i Göteborg samt kontor för norsk kundtjänst och marknadsföring i Oslo. Webbhandeln står för 85 % av omsättningen i bolaget och övriga intäkter kommer från våra två butiker. E-handeln har Skandinavien som fokus men vi har försäljning i hela EU. Junkyard AB har ett norskt dotterbolag som driver en del av den norska webbshoppen, junkyard.no. Den totala omsättningen i koncernen uppgår till ungefär 350 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Junkyard Trading AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch