Ett system och ett effektivt flöde täcker våra kunders skiftande behov
Ulf Dahl , VD

ITS Logistikpartner AB erbjuder sina kunder tjänster inom lagerservice, godshantering, distribution och tullservice. Företaget startades i Åsbro 1992 med en lagerlokal/kontor och expanderade 2007 med Hallsbergslagret på 11 000 kvm. Idag har man 38 anst och omsätter 66 mkr/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt ITS Logistikpartner AB. Besök CITK AB på citk.se.

ITS Logistikpartner AB

ITS Logistikpartner AB sköter lagerlogistiken åt ett 20-tal kunder, det innebär arbete med allt från ordermottagning och – registrering till utleveranser, inköp och tillhandahållande av statistik till kundföretagen. ITS har använt sig av en äldre version av Pyramid som affärssystem för ett antal av sina kunder sedan många år. Parallellt har ett annat affärssystem använts för övriga företag. Under 2010 gjorde CITK IT Konsult AB en förstudie hos ITS med avsikt att hitta möjligheter till tidsbesparingar genom att uppgradera och anpassa Pyramid till ett flöde som passade så många av kundföretagen som möjligt.

- Viktigt för oss på ITS är att sorteringen av en plocklista helt följer de prioriteringsregler som vi utvecklat för att plocka en order på mest effektiva sätt. Genom att CITK IT Konsult AB kunde utveckla en anpassning av artikelkortet och plocklistan tar Pyramid hänsyn till lagerställe, hel eller delad förpackning/pall och FIFO-datum, vad som prioriteras bestäms av inställningar generellt eller per artikel. Dessutom hanteras kundens restorder tillsammans med nya order. Det sparar oss värdefull tid.” menar Ulf Dahl, VD.

Orderregistrering har effektiviserats betydligt från vissa av kunderna, tack vare förbättrad import av orderfiler direkt från kundernas system. Import av order via filer är ett område som vi kommer att jobba vidare med framöver. Kundföretagen har stegvis flyttats över till den nya, uppdaterade och anpassade, versionen av Pyramid. Genom att mallbolag förberetts ska det vara enkelt för ITS att själva starta igång en ny kund i Pyramid.

Företagsfakta

ITS Logistikpartner AB erbjuder sina kunder tjänster inom lagerservice, godshantering, distribution och tullservice. Företaget startades i Åsbro 1992 med en lagerlokal/kontor och expanderade 2007 med Hallsbergslagret på 11 000 kvm. Idag har man 38 anst och omsätter 66 mkr/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt ITS Logistikpartner AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch