Vi valde Pyramid tack vare dess smidiga butiksdatasystem
Greger Thörn

Itrim Sverige AB Franchisegivaren Itrim Sverige AB är personalägd och har huvudkontor i Västerås. Itrim center finns idag i Enskede, Eskilstuna, Motala, Mölndal, Täby, Sickla och Västerås.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt Itrim Sverige AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Itrim Sverige AB

Vi valde Pyramid tack vare dess smidiga butiksdatasystem

- Greger Thörn

Itrim är en svensk franchisekedja inom motion och viktminskning som hjälper människor till ett lättare och friskare liv. Till hösten 2005 kommer fyra nya Itrim center att öppna. Totalt har de idag ca 1500 kunder som genomgått deras program. För att Pyramid ska användas så effektivt som möjligt har de utvecklat en gemensam programmanual så att alla Itrim center ska jobba på samma sätt. Med Pyramid har de kunnat göra de anpassningar de önskat. De använder Pyramid Business Studio fullt ut inom alla verksamhetsområden men Itrim centren arbetar främst i Pyramids kassasystem och med kontraktsfakturering och autogiro. De valde Pyramid tack vare dess smidiga butiksdatasystem som är integrerat till affärssystemet. De ville även få möjlighet att på ett enkelt sätt föra journal över sina kunder och lagra data på ett enkelt sätt. För tillfället är de i full gång med att utveckla en hälsocentral i Pyramid där de ska föra in data såsom kundernas hälsotillstånd och personliga mål. Itrim Sverige AB tycker det fungerar väldigt bra att alla användare enkelt kan arbeta i systemet via en central server. Det fungerar snabbt och smidigt när Itrim centren lägger sina produktorder i Pyramid som hämtas och utlevereras direkt av underleverantören, via Pyramid. Itrim Sverige sköter sedan enkelt faktureringen till respektive Itrim center.

Företagsfakta

Itrim Sverige AB Franchisegivaren Itrim Sverige AB är personalägd och har huvudkontor i Västerås. Itrim center finns idag i Enskede, Eskilstuna, Motala, Mölndal, Täby, Sickla och Västerås.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt Itrim Sverige AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch