Allt samlat på ett ställe
Magnus Magnusson , VD

IRSE är ett företag specialiserat på utrustning och utbildning för arbete och räddning. Vi är auktoriserade att utföra service och reparation på fallskyddsblock från Sala, ISC och IKAR. Vi hjälper även till att utföra den årliga besiktningen på andra fallskyddsprodukter. Genom våra utbildningar ger vi kunskap och arbetsmetoder för att på ett säkert och tryggt sätt vistas i dessa miljöer. Företaget grundades 2004 och ligger i Lerum.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt IRSE - Industrial Rescue & Safety Investment. Besök APPuru på appuru.se.

IRSE - Industrial Rescue & Safety Investment

Med Pyramid som verktyg har vi ett komplett system med kunder, artiklar, ekonomi och allt som rör verksamheten samlat på ett ställe.

 APPuru hjälper oss på bästa sätt med kreativa lösningar i de fall vi behöver hitta nya arbetsflöden i systemet för att täcka våra behov.

Företagsfakta

IRSE är ett företag specialiserat på utrustning och utbildning för arbete och räddning. Vi är auktoriserade att utföra service och reparation på fallskyddsblock från Sala, ISC och IKAR. Vi hjälper även till att utföra den årliga besiktningen på andra fallskyddsprodukter. Genom våra utbildningar ger vi kunskap och arbetsmetoder för att på ett säkert och tryggt sätt vistas i dessa miljöer. Företaget grundades 2004 och ligger i Lerum.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt IRSE - Industrial Rescue & Safety Investment.
Besök APPuru på appuru.se.