Våra kunders unika behov har styrt valet av affärssystem och leverantör
Fredric Jansson , VD

Intrx - Interior Experts of Sweden AB har funnits i drygt 25 år, har 67 anställda och omsätter ca 190 miljoner kr/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Intrx - Interior Experts of Sweden AB. Besök CITK AB på citk.se.

Intrx - Interior Experts of Sweden AB

Intrx är ett av de ledande inredningsföretagen på den nordiska marknaden för butiksinredningar. Vi utför även konsultuppdrag inom butiksplanering, formgivning och butikskommunikation. ” För ett par år sedan befann vi oss i en kraftig expansionsfas och började känna att vi vuxit ur vårt tidigare affärssystem. Främst på grund av växande volymer, nya kunder, och nya behov. Efter en gedigen upphandling för att identifiera rätt system för oss inleddes samarbetet med CITK IT Konsult AB. En förstudie utfördes och CTIK Konsult AB presenterade en affärssystemslösning på våra behov som vi investerat i med mycket gott resultat.

Vår verksamhet kännetecknas av stora flöden av kundunika offerter och en komplex logistik från konceptutveckling till leverans av hela butikslösningar. En kritisk del i vår verksamhet är omfattande produktstrukturer och olika köpare av samma leverans. Med Pyramid och CITK har vi nu ett system anpassat för våra kunders unika behov.

Från att tidigare haft affärssystemet som ett enkelt order- och faktureringssystem har vi idag har vi ett system som hjälper oss i alla delar av flödet. Tack vare Pyramids starka ”Business Intelligence” kan vi även enkelt följa upp och styra alla delar av offert- och orderprocessen.

Företagsfakta

Intrx - Interior Experts of Sweden AB har funnits i drygt 25 år, har 67 anställda och omsätter ca 190 miljoner kr/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Intrx - Interior Experts of Sweden AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch