Effektiv och snabb servicehantering i Pyramid
Sune Larsson , Ägare

Industriboden i Malmö är en serviceverkstad för el- och bensindrivna maskiner. Verksamheten bedrivs i Malmö men kunder finns över hela landet. Oavsett om ni är ett företag, återförsäljare och privatpersoner är ni välkomna att kontakta oss. Sedan starten 1997 har vi kontinuerligt arbetat med utveckling och förbättring av servicenivån, vilket har resulterat i att vi har förtroendet från ett antal leverantörer att utföra garantireparationer på deras maskiner. Personalstyrkan består i dagsläget av 7 personer som ständigt uppdaterar sina kunskaper genom leverantörsutbildning, detta för att för att erbjuda kunderna kostnadsmedvetna och kvalitetssäkrade arbeten.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Industriboden i Malmö AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Industriboden i Malmö AB

Kundens situation och utmaning

När support och vidareutveckling för Industribodens tidigare system började närma sig vägs ände såg företaget en chans till att se över sina rutiner. Det stod ganska snabbt klart att nästa system gärna skulle hantera alla de olika administrativa behoven liksom möjligheten att i framtiden kunna växa med mer funktioner, exempelvis e-handel och handdatorer för lagerplocket.

Vår lösning

Med Proclients pyramidlösning fick Industriboden ett system som hanterar allt från kassaförsäljning av nya maskiner och reservdelar till reparations och serviceärenden. Från en smidig inköps och lagerhantering, till fakturering och bokföring liksom kreditupplysning med automatiska adressuppgifter på kunderna direkt inne på kundkortet!

Effekt och resultat

Genom att samla allt i ett och samma system har personalen full koll, exempelvis status på ett serviceärende och risken har blivit mindre att ärenden faller mellan stolar eller glöms bort att faktureras. Genom att samla alla processer har också Industriboden bra spårbarhet under hela en maskins livslängd liksom att det är enkelt att ta ut statistik, uppföljningar och lönsamhetsanalyser.

Företagsfakta

Industriboden i Malmö är en serviceverkstad för el- och bensindrivna maskiner. Verksamheten bedrivs i Malmö men kunder finns över hela landet. Oavsett om ni är ett företag, återförsäljare och privatpersoner är ni välkomna att kontakta oss. Sedan starten 1997 har vi kontinuerligt arbetat med utveckling och förbättring av servicenivån, vilket har resulterat i att vi har förtroendet från ett antal leverantörer att utföra garantireparationer på deras maskiner. Personalstyrkan består i dagsläget av 7 personer som ständigt uppdaterar sina kunskaper genom leverantörsutbildning, detta för att för att erbjuda kunderna kostnadsmedvetna och kvalitetssäkrade arbeten.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Industriboden i Malmö AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.