Enkelt gränssnitt och mobilitet tack vare nya Pyramid
Alexander Prasiadis , Delägare

Vi gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier. I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan. Vi på Indusafe, som värnar om miljön, är att med rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Vi erbjuder produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, absorbenter mm. .

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Indusafe AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Indusafe AB

Indusafe AB startade våren 2017 med nya PBS. I och med att vi har i tidigare jobbat många år med Pyramid, var det naturligt att välja samma system igen, säger Alexander Prasiadis, delägare i bolaget Vi jobbar med hela pyramiden, från CRM till logistik och reskontror.

Vi ser till att våra säljare skall ha all information när de är ute och reser. Vi är väldigt nöjda med den snabba supporten vi får genom Proclient System AB på de frågeställningar vi har. I varje fall kan ärenden snabbt hanteras genom fjärrsupport.

Företagsfakta

Vi gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier. I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan. Vi på Indusafe, som värnar om miljön, är att med rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Vi erbjuder produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, absorbenter mm. .

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Indusafe AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch