Pyramid hanterar komplex logistik och komplexa inköp
Kenneth Jakobsson , Produktionschef

ImpulseRadar fokuserar på att ta ut den senaste tekniken för markpenetrerande radarlösningar byggda på den senaste teknikplattformen för realtidssampling (RTS)på marknaden, förpackad på robusta och användarvänliga sätt. Som branschproffs har deras personal varit inflytelserik när det gäller att lansera innovativa GPR-lösningar som ofta har drivit på paradigmskiften i tillämpningen av denna effektiva oförstörande teknologi.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Impulseradar Sweden AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Impulseradar Sweden AB

Sedan 2016 har företaget använt Pyramid. Företaget använder Pyramid för order/lager/inköp och hela redovisningsdelen samt CRM och tillverkningsmodulen.  

Då Impulseradar till stor del har internationell verksamhet  behövdes ett system som dels hanterar valutaorder och på ett effektivt sätt kan stödja företaget gällande komplex logistik och komplexa inköp. 

Impulse radar har även gjort anpassningar via Körplan och design studio för att ytterligare skräddarsy sin upplevelse av systemet. 

Företagsfakta

ImpulseRadar fokuserar på att ta ut den senaste tekniken för markpenetrerande radarlösningar byggda på den senaste teknikplattformen för realtidssampling (RTS)på marknaden, förpackad på robusta och användarvänliga sätt. Som branschproffs har deras personal varit inflytelserik när det gäller att lansera innovativa GPR-lösningar som ofta har drivit på paradigmskiften i tillämpningen av denna effektiva oförstörande teknologi.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Impulseradar Sweden AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.