“Tillsammans med Pyramid som affärssystem och Proclient som partner har vi allt vi behöver för att kunna växa.”
Mats Carlsson , VD

Hyrep AB bedriver handel med trädgårdsprodukter i butik och via e-handel. Vi utför reparationer och service av trädgårds- och entreprenadmaskiner samt installerar automatiska bevattningssystem och robotklippare. Bolaget utför också mark och trädgårdsanläggning, montering och byggnation av butiksinredning- och garderobssystem samt hantering av lagerhållning och logistik.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hyrep AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Hyrep AB

Situation och utmaning

Hyrep är ett mindre bolag med enbart ett fåtal anställda men med en verksamhet som trots detta är i behov av många funktioner i sitt affärssystem.

I butiken behöver man en kassaterminal, för att hantera försäljning via webben behöver man en e-handel, utöver det behöver man kunna hantera ekonomi, lager samt löpande service och underhåll.

Lösning

Med Pyramids standardlösningar där det finns integrerad e-handel och kassa så har man kunnat undvika att köpa till flera olika system. Med pyramids modul för serviceorder har vi dessutom ett bra arbetssätt för att hantera vår service och reparationer.

Effekt och resultat

Tack vare Pyramids bredd och flexibilitet så har vi kunnat hålla oss till enbart ett system. Det har resulterat i lägre kostnader samt interntid för att hantera den interna IT-miljön.

Med Proclient som partner har vi även de stöd vi behöver för att utveckla vårat system när nya utmaningar och möjligheter uppstår, avslutar Mats Carlsson, VD på Hyrep AB.

Företagsfakta

Hyrep AB bedriver handel med trädgårdsprodukter i butik och via e-handel. Vi utför reparationer och service av trädgårds- och entreprenadmaskiner samt installerar automatiska bevattningssystem och robotklippare. Bolaget utför också mark och trädgårdsanläggning, montering och byggnation av butiksinredning- och garderobssystem samt hantering av lagerhållning och logistik.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hyrep AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.