Med Pyramid och Proclient har vi kunnat växa
Anders Carlsson , VD

2014 övertogs Hylte Jakt & Lantman AB från Hylte Lantmän ek. förening då i regi av lokala lantmannaföreningen. Antalet anställda är idag ca 30. Affärsverksamheten består i huvudsak av detaljhandel i sortimenten jaktutrustning (inkluderat varumärket Genzo) skog, trädgård och fritid. Försäljningen drivs dels i det egna varuhuset i Hyltebruk samt via e-handeln www.hylte-lantman.com.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hylte Jakt & Lantman. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Hylte Jakt & Lantman

Kundens situation och utmaning

Efter att ha startat upp e-handel ökade vår omsättning markant. Kravet på effektiva arbetsflöden och en integration mellan e-handel och Pyramid, blev då oerhört viktigt. Vidare ställde detta större krav på vår lagerhantering, säger Anders Carlsson, VD på Hylte Jakt & Lantman.

Vår lösning

Med Proclient har vi fått det stöd vi behöver, både vad gäller våra ”speciallösningar” och med Pyramid som affärssystem. I första hand gäller detta lösningar kring vår e-handel och dess integration med Pyramid. Proclients konsulter är mycket kompetenta och hjälper oss lösa de utmaningar vi ställs inför.

Effekt och resultat

Tack vare Pyramid och Proclient har vi på ett kontrollerat sätt hanterat vår expansion och dessutom ökat vår effektivitet.

Företagsfakta

2014 övertogs Hylte Jakt & Lantman AB från Hylte Lantmän ek. förening då i regi av lokala lantmannaföreningen. Antalet anställda är idag ca 30. Affärsverksamheten består i huvudsak av detaljhandel i sortimenten jaktutrustning (inkluderat varumärket Genzo) skog, trädgård och fritid. Försäljningen drivs dels i det egna varuhuset i Hyltebruk samt via e-handeln www.hylte-lantman.com.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hylte Jakt & Lantman.
Besök Proclient System AB på proclient.se.