Vi valde Pyramid för att bli effektivare i vårt dagliga arbete och för att kunna fortsätta utvecklas.
Maria Anetoft , Utbildningsansvarig Uppdragsutbildningar

Skolan är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell organisation. Skolan erbjuder olika utbildningsformer förutom uppdragsutbildning finns också gymnasieutbildningar, yrkesvux, yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar på flera orter i Sverige. Vill du veta mer om Hvilan Utbildning och våra kurser: Utbildningar | Hvilan Utbildning

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hvilan Utbildning AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Hvilan Utbildning AB

Hvilan Utbildning - Sveriges grönaste skola, erbjuder ett brett utbud av branschutbildningar. Vi drivs av att se människor och företag att växa inom den gröna näringen. Rätt kompetensutveckling ger motiverade och kunniga medarbetare. Vi utbildar inom områden som anläggning, arbetsmiljö, beskärning, trädvård, design, motorsåg, odling, trädklättring och växtkunskap. Kunder som anlitar oss är kommuner, Svenska kyrkan och företag.

Vi finns i Skånska Kabbarp och i Stockholm. Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren vilket medfört ett behov av en administrativ plattform.

”Vi valde Pyramid för att bli effektivare i vårt dagliga arbete och för att kunna fortsätta utvecklas. Pyramid håller ordning på kurser, kursdeltagare, lokaler och förstås även alla som visat intresse för våra kurser men som ännu inte anmält sig.

Projektgruppscentralen håller ordning på kurser, orter och kurstillfälle. I Pyramids kontaktregister noteras deltagarnas alla uppgifter såsom kontaktuppgifter men även allergier och annan viktig information. Från projektgruppscentralen skickas kursbekräftelse och kallelse med informationsmaterial. Pyramids kalender uppdateras automatiskt med information om olika kurser, deltagarantal mm.”

Företagsfakta

Skolan är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell organisation. Skolan erbjuder olika utbildningsformer förutom uppdragsutbildning finns också gymnasieutbildningar, yrkesvux, yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar på flera orter i Sverige. Vill du veta mer om Hvilan Utbildning och våra kurser: Utbildningar | Hvilan Utbildning

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hvilan Utbildning AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch