När Hövdings affärsmodell har utvecklats, har affärssystemet kunnat följa med.
Martin Le , Controller

Hövding Sverige AB är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer Hövding, en airbag för urbana cyklister. Hövding är världens första airbag för cyklister, och har visat sig ha en skyddsprestanda som är överlägsen traditionella cykelhjälmar. Genom avancerade sensorer och en unik algoritm känner Hövding av cyklistens rörelsemönster och reagerar med att lösa ut en airbag på 0,1 sekund i händelse av en olycka och erbjuder världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld. Företagets hjärta och huvudkontor ligger i Malmö där cykelkulturen är stark. Företaget har även kontor i Kungälv, Stockholm och Köpenhamn. Vid slutet av 2020 arbetade 35 personer på Hövding. Inom företaget finns expertis och nyckelkompetens inom exempelvis airbagteknologi, algoritmutveckling och andra för Hövding nödvändiga områden. Hövding finns idag i mer än 1 500 butiker, både på den svenska och internationella marknaden. Sedan lanseringen har över 350 000 Hövding sålts och flera tusen har skyddats av Hövding vid olyckor. Hövding Sverige AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hövding Sverige AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer Hövding, en airbag för urbana cyklister. De har använt affärssystemet Pyramid Business Studio i sin verksamhet i ca 10 år. Funktionaliteten har byggts på efterhand genom anpassningar baserat på det växande behovet. Det övergripande kravet på systemet var att det skulle vara ett skalbart affärssystem för konsumentbolag. När Hövdings försäljning ökade uppdaterade de sitt affärssystem. Nu har de både e-handel från Askås för försäljning till privatkunder och Pyramids e-line som stöd för fler order från sina återförsäljare.

”Pyramid är ett system som går att anpassa efterhand, vilket har varit nödvändigt i och med att vi som företag växer snabbt och ständigt upptäcker nya behov. Utmaningen har varit och är att behålla förståelsen för helheten och koordinera tillväxten av systemet på rätt sätt utifrån tydliga behov. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med KR system som har funnits tillgängliga för nödvändig support.,”berättar Marie Hult Johansson, Projektledare och Martin Le, Controller på Hövding.

”Det bästa med Pyramid är möjligheten med moduluppbyggnad t.ex. med E-line, kundanpassningar och att det går att ha kopplingar till outsourcad del av verksamheten trots att det ligger i olika system. När Hövdings affärsmodell har utvecklats har affärssystemet kunnat följa med, t.ex. från produktionsplanering inhouse till outsourcad produktion.

Vi uppgraderade till Pyramid 4 under 2020 och har precis uppgraderat server och databas. Målet är att bli mer självständiga och mindre beroende av ”daglig” support. Vi vill lära oss att nyttja mer av möjligheterna i Pyramid och säkerställa intern utbildning.

Vi har alltid haft en utpekad konsult med kunskap i systemet, såväl som i vår verksamhet, som kontakt hos KR System. Det fungerar jättebra!” säger Marie och Martin.

Företagsfakta

Hövding Sverige AB är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer Hövding, en airbag för urbana cyklister. Hövding är världens första airbag för cyklister, och har visat sig ha en skyddsprestanda som är överlägsen traditionella cykelhjälmar. Genom avancerade sensorer och en unik algoritm känner Hövding av cyklistens rörelsemönster och reagerar med att lösa ut en airbag på 0,1 sekund i händelse av en olycka och erbjuder världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld. Företagets hjärta och huvudkontor ligger i Malmö där cykelkulturen är stark. Företaget har även kontor i Kungälv, Stockholm och Köpenhamn. Vid slutet av 2020 arbetade 35 personer på Hövding. Inom företaget finns expertis och nyckelkompetens inom exempelvis airbagteknologi, algoritmutveckling och andra för Hövding nödvändiga områden. Hövding finns idag i mer än 1 500 butiker, både på den svenska och internationella marknaden. Sedan lanseringen har över 350 000 Hövding sålts och flera tusen har skyddats av Hövding vid olyckor. Hövding Sverige AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hövding Sverige AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.