Med Pyramid och CITK IT Konsult i snart 20 år
Hans Odler , Ansvarig affärsstöd

Hexatronic Fiberoptic har arbetat i den fiberoptiska branschen sedan 1985. Kunderna finns främst bland teleoperatörer, nätverksägare och inom tillverkningsindustrin. Fiberoptiska produkter säljs främst på den nordiska marknaden, medan hela Europa är hemmamarknad för aktiva fibermoduler. Dessutom är Hexatronic Fiberoptic generalagent och utför service, reparationer och kalibreringar av Fujikura fibersvetsar och EXFO mätinstrument. Hexatronic är också den enda svenska återförsäljaren för LightMates hela sortiment. Lagerhållning och tillverkning av egna produkter sker i Örebro. Företaget har 76 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Hexatronic Fiberoptic AB. Besök CITK AB på citk.se.

Hexatronic Fiberoptic AB

”Pyramid och CITK har varit med i snart 20 år och har fungerat bra för oss med ett system att växa i och en leverantör som alltid svarar snabbt och agerar professionellt med bra kompetens. ” säger Hans Odler, ansvarig för affärsstöd på Hexatronic Fiberoptic. Företaget har jobbat i Pyramid sedan år 2000 och har en verksamhet som erbjuder egenproducerade och inköpta fiberoptiska produkter vilket gör att de har stor nytta av Pyramids olika moduler som till exempel CRM säljstöd och Flerlager.

Företagsfakta

Hexatronic Fiberoptic har arbetat i den fiberoptiska branschen sedan 1985. Kunderna finns främst bland teleoperatörer, nätverksägare och inom tillverkningsindustrin. Fiberoptiska produkter säljs främst på den nordiska marknaden, medan hela Europa är hemmamarknad för aktiva fibermoduler. Dessutom är Hexatronic Fiberoptic generalagent och utför service, reparationer och kalibreringar av Fujikura fibersvetsar och EXFO mätinstrument. Hexatronic är också den enda svenska återförsäljaren för LightMates hela sortiment. Lagerhållning och tillverkning av egna produkter sker i Örebro. Företaget har 76 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Hexatronic Fiberoptic AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch