Pyramid har oändliga möjligheter
Anders Blücher

Bolaget har en lång tradition som leverantör i en bransch som har till uppgift att fylla ett av de mest grundläggande behoven i samhället: tvätt av textilier. Heinex har varit verksamma sedan slutet på 1930-talet. Från början var det två familjeföretag, det ena med inriktning på maskiner och det andra med tonvikt på förnödenheter till tvätt- och strykinrättningar. Idag är Heinex ett företag som vid sidan om tvätteriindustrin har kunder inom områden så som sjuk- och vårdhem, landsting, kommuner, hotell, restauranger, industriföretag, mattuthyrare, idrottsföreningar etcetera. Våra produkter har genomgående en mycket hög kvalitet och prövas miljökritiskt innan de tas in i sortimentet.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Heinex AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Heinex AB

Situation och utmaning

Heinex tar emot order från många olika håll så som telefon, mejl samt genom hemsidans intresseförfrågan. Man behöver därför ett system där man enkelt får en bra överblick samt kan administrera hela systemet. 

Vår lösning

Med Pyramid har man en enkel och funktionell koppling mot Logtrade på lagret. All transportdata överförs för en snabb och säker transport av godset till slutkund. Logtrade erbjuder även en trackingfunktion för spårning av gods hos transportören.

Effekt och resultat

Med Pyramid och Proclient har man på ett tryggt sätt kunnat utveckla sin verksamhet efterhand som nya behov har uppstått.

Företagsfakta

Bolaget har en lång tradition som leverantör i en bransch som har till uppgift att fylla ett av de mest grundläggande behoven i samhället: tvätt av textilier. Heinex har varit verksamma sedan slutet på 1930-talet. Från början var det två familjeföretag, det ena med inriktning på maskiner och det andra med tonvikt på förnödenheter till tvätt- och strykinrättningar. Idag är Heinex ett företag som vid sidan om tvätteriindustrin har kunder inom områden så som sjuk- och vårdhem, landsting, kommuner, hotell, restauranger, industriföretag, mattuthyrare, idrottsföreningar etcetera. Våra produkter har genomgående en mycket hög kvalitet och prövas miljökritiskt innan de tas in i sortimentet.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Heinex AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch