Vi har en bra överblick över produktionsflödet, genom hela processen från order till leverans.
Emil Roos , Produktionsplanerare

Heatex är ett globalt cleantech-företag som utvecklar termodynamiska produkter för energibesparing som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är specialiserat på luft-till-luft värmeväxlare vars syfte är att maximera värmeöverföringen mellan olika luftflöden. Alla produkter är anpassade och tillverkade för att motsvara varje kunds specifika krav. Heatex AB grundades 1987, expanderade till Nordamerika 2004 och Kina ett år senare. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionen äger rum i Tjeckien, USA och Kina. Idag består företaget av 223 medarbetare och omsätter ungefär 400 Miljoner kronor om året. Heatex är numera en del av Madison Industries, ett av världens största och mest framgångsrika privatägda företag.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Heatex AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Heatex AB

Heatex är en ledande global utvecklare och tillverkare av värmeväxlare och ventilationslösningar. Bland annat kyler deras produkter bort uppåt 600 kilowatt i världens största vindkraftsturbiner.

I början användes ett DOS-baserat system för hantering av försäljning. Sedan de satsade på egen tillverkning istället för lego har Pyramid Business Studio varit till mycket hjälp. Medarbetare som varit med sedan 1996, berättar att de upptäckte och valde affärssystemet Pyramid på en mässa i Malmö. ”Det var Pyramids Interface. Att gå från DOS till Windows var fantastiskt.” 

Idag finns företaget globalt med tillverkning i USA, Kina och Tjeckien. Tidsskillnaden mellan länderna gör att Pyramid är i gång 24 timmar om dygnet. En utmaning som lösts genom importfunktioner vid orderläggning. Grundtanken är att bara behöva registrera en gång och sedan sprider sig informationen via filhantering.

Att Pyramid är så lättanvänt och smidigt att anpassa för verksamheten och göra integrationer mot, är en av de faktorer som de uppskattar mycket. Oavsett om det är deras eget program Heatex Select, beräkningsprogram eller PIM-system, ser programleverantörerna sällan problem med att integrera med Pyramid.

De började tidigt med egen produktionsplanering och tillverkning i Pyramid, som utvecklats till att omfatta operationer. Emil Roos, produktionsledare på Heatex, berättar ”Vi gjorde en tillverkningsorder för varje operation och det gav en väldig massa halvfabrikat i fabriken. Fördelen med operationshanteringen som implementerades 2007, är att vi fått koll på hur långt vi är i produktionen. Det har blivit mer överskådligt och nu vet alla vad slutprodukten ska bli.”

Emil lyfter fram lättheten i att använda och direkt kunna rapportera i Pyramids tillverkning. Heatex tjeckiska produktionsarbetare kan enkelt använda programmet med Pyramids engelska översättning. ”Nu ska vi implementera Pyramids Lagerplatser/Batch i Tjeckien eftersom de har pallställ med 6 till 7 våningar. Det är en utmaning med så höga och många pallar, så lagerplatsmodulen kommer att göra det lättare att hitta sakerna och få rätt saldo.”

Emil säger, ”Vi har en bra överblick över produktionsflödet, genom hela processen från order till leverans. Pyramid är överskådligt ur order och säljsynpunkt, för all info man behöver finns på kundkortet. Där kan man följa en order eller tillverkningsorder och se dess status. Vi jobbar mycket med Pyramids centraler, studior och listor där det visas statistik, fakturor, vad kunden har för rabatter och alla anteckningar. Pyramid 4 är bra, eftersom alla medarbetare själv kan anpassa sina vyer och bestämma vilka uppgifter de vill se.”

Under åren har företaget uppgraderat från Pyramid 2, till Pyramid 3 och nu sist till Pyramid 4. På frågan om hur de upplevt uppgraderingarna genom åren är svaret från Emil att det har gått smärtfritt. ”Vi tänker inte på att vi har lyft till ny version. Det är lite nya rutiner, några som ändras och några som försvinner.”

”Vi har en bra dialog med vår leverantör KR System och en nära relation. Katalin Mark O’Neill, som har varit konsult åt oss under lång tid, kan våra behov och vi känner henne väl. Vi får snabb respons på problem och har bara positivt att säga om KR System,” säger Emil avslutningsvis.

Företagsfakta

Heatex är ett globalt cleantech-företag som utvecklar termodynamiska produkter för energibesparing som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är specialiserat på luft-till-luft värmeväxlare vars syfte är att maximera värmeöverföringen mellan olika luftflöden. Alla produkter är anpassade och tillverkade för att motsvara varje kunds specifika krav. Heatex AB grundades 1987, expanderade till Nordamerika 2004 och Kina ett år senare. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionen äger rum i Tjeckien, USA och Kina. Idag består företaget av 223 medarbetare och omsätter ungefär 400 Miljoner kronor om året. Heatex är numera en del av Madison Industries, ett av världens största och mest framgångsrika privatägda företag.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Heatex AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch