Vi vill att våra kunder ska känna att vi arbetar professionellt med de affärsmöjligheter de ger oss
Bo Christensson , VD

Håva skyltar AB Vi har tillverkat och marknadsfört skyltar i 60 år. Riktmärket har alltid varit att ha en egen produktion med modern teknik, ett brett sortiment och hög servicenivå. Idag är vi 10 anställda och omsätter 21 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Håva skyltar AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Håva skyltar AB

Med Pyramid Business Studio har Håva Skyltar AB fått en plattform med full funktionalitet för deras IT-behov. Företaget, som har anor från 1940-talet, har ett av Sveriges största sortiment av skyltar.

Håva Skyltar har Pyramid som bas för sin administration och Proclient System AB ansvarar både för hård- och mjukvara. Ur servicesynpunkt är det tryggt och enkelt att ha en och samma leverantör. MPS-modulen är väldigt viktig för oss, säger Bo Christensson. Vissa speciella skyltar som tillverkas är unika för kunden. Detta resulterar i flera tillverkningsordrar som är knutna till kundordern.

Tid rapporteras på varje operation och tillhörande material tas ut. Genom att använda automatiska uttag och endast manuellt rapportera avvikelser har rapporteringsarbetet minskat. Varje specialskylt får en ekonomiskt uppföljning. Efterkalkylen kan jämföras med förkalkylen och ger besked om avvikelser som kan behöva korrigeras.

Företagsfakta

Håva skyltar AB Vi har tillverkat och marknadsfört skyltar i 60 år. Riktmärket har alltid varit att ha en egen produktion med modern teknik, ett brett sortiment och hög servicenivå. Idag är vi 10 anställda och omsätter 21 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Håva skyltar AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.