Pyramid var det affärssystem som var mest kostnadseffektivt av de inkomna anbuden
Lotta Wilnerzon Thörn

Hässleholm Miljö AB är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. De samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 270 miljoner kronor per år och är drygt 70 anställda.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Hässleholm Miljö AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Hässleholm Miljö AB

Pyramid var det affärssystem som var mest kostnadseffektivt av de inkomna anbuden

- Lotta Wilnerzon Thörn

Kan du berätta lite om varför ni valde just Pyramid och hur du tycker det har gått med införandet av det nya systemet? - Ja visst! Vi påbörjade upphandling av ett nytt affärssystem våren 2014. Tanken var att hitta ett system som var både mångsidigt och lättnavigerat utifrån en kravspecifikation som vi fastställt. Hässleholm miljö AB är ett kommunalt bolag. Valet av affärssystem styrdes naturligtvis av hur vi formulerat kravspecifikationen för ett nytt affärssystem och upphandlingen gjordes med utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling. Pyramid och KR System visade sig vara konkurrenskraftiga då Hässleholm miljö AB utöver mångsidigheten även behövde ett system som var så kostnadseffektivt som möjligt. ”Pyramid var det affärssystem som var mest kostnadseffektivt av de inkomna anbuden” KR System AB är professionella till sitt arbetssätt och har bidragit till att införandet av vårt nya affärssystem gått smidigt, att vi har fått en effektivare kontroll över verksamheten och bra systemlösningar. Implementeringen av systemet gick bra och efter installation, anpassningar och utbildning togs systemet i bruk år 2015. ”Pyramid visade sig vara ett bra val och det allra bästa är att alla användare kan hitta all information i ett system.”

Företagsfakta

Hässleholm Miljö AB är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. De samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 270 miljoner kronor per år och är drygt 70 anställda.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Hässleholm Miljö AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch