Pyramid var det affärssystem som var mest kostnadseffektivt av de inkomna anbuden.
Lotta Wilnerzon Thörn , Ekonomichef

Hässleholm Miljö AB är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Omsättning: 299 MSEK Antal anställda: 96

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hässleholm Miljö AB . Besök KR System AB på krsystem.se.

Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö AB påbörjade upphandling av ett nytt affärssystem våren 2014. Tanken var att hitta ett system som var både mångsidigt och lättnavigerat utifrån en kravspecifikation som de fastställt. Hässleholm Miljö AB är ett kommunalt bolag. Valet av affärssystem styrdes naturligtvis av hur de formulerat kravspecifikationen för ett nytt affärssystem och upphandlingen gjordes med utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling. Pyramid och KR System visade sig vara konkurrenskraftiga då Hässleholm Miljö AB, utöver mångsidigheten, även behövde ett system som var så kostnadseffektivt som möjligt.

”Pyramid var det affärssystem som var mest kostnadseffektivt av de inkomna anbuden” säger Lotta Wilnerzon Thörn - Ekonomichef på Hässleholm Miljö AB.

KR System är professionella till sitt arbetssätt och har bidragit till att införandet av vårt nya affärssystem gått smidigt, att vi har fått en effektivare kontroll över verksamheten och bra systemlösningar.

Implementeringen av systemet gick bra och efter installation, anpassningar och utbildning togs systemet i bruk år 2015.

”Pyramid visade sig vara ett bra val och det allra bästa är att alla användare kan hitta all information i ett system. Efter systemstarten har vi haft ett regelbundet samarbete där vi utvecklat och förfinat arbetsprocesserna. Vi importerar nu nästan alla leverantörsfakturor som Svefakturor via fakturaväxel och vidare in i Pyramid med automatik.

Hassleholmmiljo_verksamhet-3_450x600.png
Ny ackumulatortank för fjärrvärmen under uppbyggnad.

Företagsfakta

Hässleholm Miljö AB är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Omsättning: 299 MSEK Antal anställda: 96

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Hässleholm Miljö AB .
Besök KR System AB på krsystem.se.