Med Pyramid får vi en komplett lösning för tidrapportering, projekt och bokföring
Helen Nilsson , Administratör

Haaks Stenhus är ett familjeägt företag och grundades 1990 av Per Haak. Sedan dess har vi byggt hundratals arkitektritade, unika och sunda stenhus. Vi har en bred erfarenhet av att bygga enskilda enbostadshus, grupphusområde och bostadsrätter. Under dessa år har vi också byggt både församlingshem/kontor, trygghetsboende samt LSS-boende. Inom vårt företag finns alla specialister! Allt från kunniga säljare, arkitekter, inredningssamordnare, projektledare, arbetsledare och hantverkare. Vi värnar om kvalitet och känsla in i minsta detalj med personlig service och hantverksmässigt utförda hus. Vi bygger inte bara hus – vi skapar boende! Det Haaks Stenhus kan erbjuda är en möjlighet att tillsammans kunna skapa ett unikt, sunt och personligt utformat boende med hög kvalitet, stor variation och en bra prisbild.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Haaks Stenhus . Besök Proclient System AB på proclient.se.

Haaks Stenhus

Situation och utmaning

Sedan tidigare fanns flera av koncernens bolag i Pyramid och nu var det även dags att addera ytterligare ett bolag, Provinshus AB. Detta innebar att anpassningar, kommunikation mellan bolagen och även generella anpassningar skulle överensstämma.

Lösning

Proclient såg till att allt från fakturalayout, kedjemodul, anpassning för projekthantering och bokföring kom på plats i det nya bolaget.

Man fick också säkerställa ett helt flöde som i slutändan skulle underlätta processerna igenom hela koncernen. Pyramids kedjemodul spelade därför en viktig roll för samspelet med de andra bolagen. Denna knyter samman flera juridiska bolag med ett centralt system.

Effekt och resultat

Provinshus AB har integrerats med de redan befintliga bolagen som mall. Nu räcker det att endast använda ett affärssystem men samtidigt kunna stötta flera verksamheter samtidigt.

Proclients anpassning för att koppla projekt mellan bolagen ger nu en bättre överblick av verksamheten.

Företagsfakta

Haaks Stenhus är ett familjeägt företag och grundades 1990 av Per Haak. Sedan dess har vi byggt hundratals arkitektritade, unika och sunda stenhus. Vi har en bred erfarenhet av att bygga enskilda enbostadshus, grupphusområde och bostadsrätter. Under dessa år har vi också byggt både församlingshem/kontor, trygghetsboende samt LSS-boende. Inom vårt företag finns alla specialister! Allt från kunniga säljare, arkitekter, inredningssamordnare, projektledare, arbetsledare och hantverkare. Vi värnar om kvalitet och känsla in i minsta detalj med personlig service och hantverksmässigt utförda hus. Vi bygger inte bara hus – vi skapar boende! Det Haaks Stenhus kan erbjuda är en möjlighet att tillsammans kunna skapa ett unikt, sunt och personligt utformat boende med hög kvalitet, stor variation och en bra prisbild.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Haaks Stenhus .
Besök Proclient System AB på proclient.se.