Stora integrationsmöjligheter med andra system
Paul Wan , VD

H2M Fastighetsteknik är specialister inom teknisk fastighetsservice och står för hållbarhetsarbete i praktiken. Omsättning 2017: 220 Mkr. Antal anställda: 85.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

ELIT Partner AB är Pyramidåterförsäljare åt H2M Fastighetsteknik AB. Besök ELIT Partner AB på elitpartner.se.

H2M Fastighetsteknik AB

Ett av de viktigaste kraven i vår upphandling av nytt affärssystem var möjligheterna att kunna integrera affärssystemet med vårt mobila arbetsordersystem samt att enkelt kunna göra anpassningar för vår verksamhet. I Pyramid hittade vi ett modernt system med stora integration- och anpassningsmöjligheter.

Vi har tillsammans med Elitpartner integrerat och skapat anpassningar som har sparat oss massor med tid. Vi har även utvecklat kontroll funktioner som gör att vi kan fånga upp fel i ett tidigt skede. Elitpartner har stöttat oss under vår tillväxt och vi har aldrig känt att Pyramid har varit otillräcklig för oss. Nyligen sjösatte vi EDI-fakturering till våra kunder, vilket funkar väldigt smidigt med Pyramid.

Företagsfakta

H2M Fastighetsteknik är specialister inom teknisk fastighetsservice och står för hållbarhetsarbete i praktiken. Omsättning 2017: 220 Mkr. Antal anställda: 85.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

ELIT Partner AB är Pyramidåterförsäljare åt H2M Fastighetsteknik AB.
Besök ELIT Partner AB på elitpartner.se.